субота, 30 січня 2016 р.

Звіт Новосанжарської ЦБС за 2015 р.

                                                                                З А Т В Е Р Д Ж У Ю
                                                                    Завідувач сектору культури і туризму
                                                                   Новосанжарської РДА

                                                                                                       З.М. Киричок
                                                                           Пояснювальна записка
                       до звіту Новосанжарської ЦБС за 2015 рік


1.     СБФ, ЦРБ. РДБ об’єднані у ЦБС з 1 січня 2012 року та фінансуються з районного бюджету. Бібліотечна мережа Новосанжарської ЦБС становить 32 бібліотеки:
СБФ – 30 філій, ЦРБ, РДБ.
В  окремих приміщеннях – 6 бібліотек
            У приміщеннях СБК – 22  бібліотеки
          Інших                          -  4 бібліотеки   
2.     Бібліотечних працівників , що працюють :
- на повну ставку – 15
                                                        в т. ч. село – 6
-         на 0,75 – 7
                                                        в т. ч. село –7
-         на 0,25 – 5
  в т.ч. село – 5
-         на 0,5 – 19
  в т. ч. село – 15
3.     Читальних залів – 3 (Нехворощанська СБФ , ЦРБ,РДБ)
          Кімнат для читання на селі – 30
                    Всього читачів – 14561
          Книговидача – 288467
             Відвідування:
                              ЦБС – 109181
                              СБФ –80119
                              ЦРБ – 16856
                              РДБ – 12206
Проведено масових заходів – 491
з них загальносистемних – 10                                                                                                                   
4.     На придбання книг з місцевого бюджету було виділено 13 000 грн.
                                           ЦРБ - 1954,00
                                           ДБ - 3616,00
                                           СБФ - 7430.00                          
5.     На періодичні видання виділено:
ЦБС – 16567.16 грн.
                                               СБФ – 8863,55грн ,з яких- 6477.37грн  для Драбинівської СБФ
                                               виділила ТОВ «Чиста криниця» 
ЦРБ – 4694,28 грн.
РДБ – 3009,33грн

6. Новосанжарська ЦБС має  20 комп’ютерів  з доступом до Інтернету, 6 принтерів, 5 сканерів.
7. Центрів регіональної інформації -  5          
                            в т. ч. СБФ – 4
8. Наявність програмного забезпечення інформаційної системи бібліотек – немає
9. Наявність електронного каталогу – немає
10.Наявність доступу до мережі Інтернет (кількість робочих місць) : 19
    ЦРБ – 6, ДБ – 3, СБФ – 7
    Копіювально – розмножувальна техніка
     Сканер – 4 (ЦРБ – 1 , ДБ -1, СБФ – 2)
     Принтер – 6 (ЦРБ – 2, ДБ – 1, СБФ -3)
     Комп’ютери – 20 (ЦБС)
     ЦРБ – 8 , ДБ -3, СБФ -9
11. Основний перелік платних послуг – ксерокопіювання, сканування документів.
    У 2015 р. ЦРБ виконано платних послуг з копіювання документів, сканування та друку документів – 1135 грн. 
12. Ремонту приміщень потребують –  12 бібліотек                                     
      поточного – 12
У 2015 році виконано поточний ремонт Новосанжарської районної бібліотеки за рахунок благодійних коштів партії «Батьківщина».                                
13. Опалюється – 13 бібліотек
      Не опалюється – 19 бібліотек
14. Мають освітлення – 28 бібліотек,
15. Телефонного зв’язку не має жодна СБФ.
                                                                 


Основні завдання і напрямки роботи ЦБС у 2015 році
У звітному  році основними завданнями роботи бібліотек були:
задоволення конкретних інформаційних потреб різних соціальних верств населення, вивчення і  втілення в практику інновацій за такими напрямками: організація роботи з читачами, впровадження маркетингу, перетворення бібліотеки в справжній довідково-інформаційний центр - центр духовної культури, дозвілля, спілкування:
-         забезпечення вичерпного бібліографічного обліку і всебічного розкриття фондів та наданні широкого доступу до документних ресурсів;
-         здійснення оперативного і комфортного обслуговування користувачів на більш якісному рівні;
-         активізація інформаційної діяльності з використанням нових бібліотечних технологій і з врахуванням постійного і швидкого зростання обсягів світових інформаційних ресурсів, а також нових тенденцій в глобальній інформаційній мережі;
-         здійснення просвітницької діяльності шляхом популяризації досягнень вітчизняної та світової науки і культури.
-         надання допомоги всім, хто навчається та займається самоосвітою. Бібліотекарі району  сприяли засвоєнню вмінь і навичок пошуку та використання інформації  Крім основних функцій, інформаційної і просвітницької , бібліотеки зосереджували увагу на зростанні соціальної функції.
Бібліотеки брали активну участь у виборчій кампанії, сільських зборах, сесіях сільських рад. Важливою умовою формування позитивного іміджу бібліотечних закладів в суспільстві є встановлення взаєморозуміння, творчих відносин  бібліотек як з традиційними партнерами у 
сфері культури,  так і з іншими:  громадськими організаціями, органами юстиції, різними творчими обєднаннями. 
Бібліотечні заклади тісно співпрацюють із сільськими радами, клубами та будинками культури, загальноосвітніми школами.
         Працювали над виконанням районних програм:
-         «Комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки»,
-         «Програми соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на період 2014-2018 років»,
-         « Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Новосанжарським районом, здійснення інших заходів на 2014 - 2016 роки»,
-          «Програми з питань захисту прав дітей у Новосанжарському районі на 2011-2016 роки»
2. Основні цифрові показники роботи.

1
ЦРБ
план
виконано
%

Читачі
3000
3311
110,4

Книговидача
55000
55293
100,5

Відвідування
16500
16856
102,2

Книжковий фонд
33100
32362
97,8
2
ДБ
Читачі
1000
1067
106,7

Книговидача
25000
19625
78,5

Відвідування
12200
12206
100,05

Книжковий фонд
20000
19705
98,52
3
СБФ
Читачі
13300
11966
89,9

Книговидача
230000
213549
92,8

Відвідування
87000
80119
92,1

Книжковий фонд
220 000
217701
98,9
4
ЦБС
Читачі
17300
16344
94,5

Книговидача
310000
288467
93,05

Відвідування
115700
109181
94,4

Книжковий фонд
273100
269768
98,8

Читаність
ЦРБ
16,5                        16,7

РДБ
21,9                        18,4

СБФ
18,0                        17,8

ЦБС
                               17,6

Обертаність


ЦРБ
1,6                          1,7

РДБ
1,2                          0,99

СБФ
1,0                          0,98

ЦБС
                               1,06

Книгозабезпеченість на читача

ЦРБ
10,2                        5,09

РДБ
17,1                        11,4

СБФ
16,9                        6,69

ЦБС
                               6,68

Книгозабезпеченість на жителя

ЦРБ
3,7                          3,9

РДБ
2,2

СБФ
8,6                           8,4

ЦБС
                                8,0
У 2015 році для ЦБС передплачено  періодичної преси на суму 16 977. Списано документів - 12309 пр., отримано 2037 пр.  На придбання нових книг з районного бюджету  було виділено 10 000 грн. У 2015 р. не  функціонували Забрідчанська та Кунцівська СБФ. Сухомаячківська СБФ не працювала з 1 січня по липень  2015 року. Тому у СБФ зменшилась кількість книговидач, користувачів і відвідувань.
Населення  смт Нові Санжари - 8091 жителів, сільське населення -25625жителів. Новосанжарський район 33 716. Населених пунктів у районі – 76. Охоплено населення бібліотечним обслуговуванням 60 %.
3. Заходи із залучення користувачів, вдосконалення їх обслуговування. Реклама бібліотеки.
Сьогодні бібліотеки гарантують населенню право на безкоштовне отримання інформаційних послуг. В сільській місцевості книгозбірні залишаються єдиними соціальними, культурно-інформаційними закладами покликаними задовольняти інформаційні потреби територіальних громад з можливістю доступу до літературних новинок, найсучасніших інформаційних, освітніх матеріалів. Особливо це важливо для таких верств населення, які потребують окремої уваги громади – дітей, молоді, соціально незахищених категорій, людей з обмеженими фізичними можливостями.
Отже головне завдання - враховувати життєві потреби та позиції кожного мешканця регіону.      А бібліотечна реклама – дієвий засіб залучення нових користувачів.     Популяризації літератури, читанню, зверненню до бібліотек сприяли такі традиційні та інноваційні форми роботи як: буккросинги, флешмоби, різноманітні акції, літературні вечори, презентації, історичні, інформаційні години та ін. В час, коли спостерігається велика зацікавленість суспільства фольклорними традиціями, їх історією та втіленням у сучасне життя ( наприклад: оздобленням вишивкою сучасного одягу, інтер’єру), народознавчі заходи є вкладом у відродження духовності та самобутності українського народу. Народознавчий путівник «Повертаємо народні традиції», що складався з двох частин, підготували працівники районної бібліотеки і колектив Дубинівської школи:
-         "Історія української вишивки", з якою дітей ознайомила бібліотекар Новосанжарської центральної районної бібліотеки і майстриня художньої вишивки Наталія Науменко.
-         Майстер - клас «Вінок єдності» провела вчитель музичного мистецтва Дубинівської школи Євгенія Науменко. І потім спільно з учнями, учителями, директором школи та майстринями був створений Вінок єдності, який тепер прикрашає фойє Дубинівської школи.
         Бібліотеки надавали допомогу користувачам у соціальному просвітництві, громадському захисті – це робота ЦРІ (центрів регіональної інформації), які допомагають  мешканцям отримати оперативну інформацію для вирішення життєво важливих питань та залучити їх до бібліотеки.  Найбільшим попитом користуються теки – накопичувачі: «Пенсійне забезпечення», «Пільги», «Місцеві збори та податки»,  «Соціальний захист населення»,  досьє «Сільська рада», «Районна рада», «РДА», «ОДА», «Обласна рада» де зібрано рішення, розпорядження владних структур, вміщено графіки прийому громадян.
Бібліотеки сприяли встановленню додаткових контактів, пошуку нового кола однодумців – це гуртки і клуби за інтересами. Цього року при центральній районній бібліотеці молоді любителі поезії обєдналися у  «Товариство Вільних Духом». Бібліотека згуртувала не тільки молодь, яка проживає у Нових Санжарах, а й селах району та м. Полтава. У Нехворощанській СБФ 2015 році створено клуб «Сміхограй», що обєднав талановитих односельців, які не тільки майстерно  читають гумор, а й пишуть його.
Бібліотеки старалися формувати навколо себе соціально-культурний простір, будуючи взаємини з користувачами на основі аналізу та передбачення їхніх потреб. Жодна подія села, району, області, держави не повинна  лишатися поза увагою  сільської бібліотеки. То ж бібліотеки були активними учасниками життя своїх громад. Бібліотекар Маячківської СБФ є активним організатором і модератором днів села своєї сільської ради  «Ми – нація єдина» (День села Маячка та День Незалежності), «Ласкаво просимо, гості, у світлицю, де пісня й звичаї живуть…» (день с. Рекунівка).              « Зустріч молодого покоління з учасником АТО , жителем с. Губарівка, Юрченком Юрієм на Дні села».
      Особливий вплив на рекламу бібліотеки для залучення користувачів мали резонансні заходи, що проводилися бібліотеками у співпраці з партнерами – дуже сподобалася жителям виставка народної творчості на святі села Лелюхівка «Грає всіма переливами душа моїх земляків», бібліотека разом з сільською радою, школою, будинком культури зібрали багато різножанрового матеріалу - вишиті рушники, ікони, серветки ,подушечки, вишиванки, картини місцевих художників, виставка мисливських трофеїв. Найбільше глядачі захоплювалися роботами майстринь – вишивальниць: Богун Л. Д., Шовкопляс В. М. і її доньки Марії Жаботинської, Клюки Н. М. та її доньки Вікторії.
На день вишиванки на подвір’ї Лелюхівської ЗОШ разом зі школою (учитель Двірна В. Г.). бібліотекар провела акцію «Одягни вишиванку» . В якій приймали участь всі учні і учителі школи, а також були  запрошені батьки, працівники сільської  ради, будинку культури, ФАПу.
Не можна було без хвилювання і гордості дивитись на парад вишиванок. У красивих, яскравих вишиванках, з жовтими і блакитними кульками в руках, хлопчики і дівчатка пройшли подвір’ям школи і вишикувались у формі герба України. Співали пісні про Україну, про мир, про бажання жити у вільній, щасливій і красивій країні.  Водили хороводи і скандували «Україна єдина! Україна єдина! Слава Україні!». Більше сотні жовто-блакитних кульок злетіло в блакитне небо, як символ миру і єдності нашої України.
         Резонансним був творчий вечір поетеси Ганни Демиденко. Її добре знають любителі поезії нашого району. Ганна Петрівна активна учасниця літературного об’єднання «Джерело» районної бібліотеки, керівник клубу за інтересами «Літературна хвиля» Писарівської сільської бібліотеки. Вечір відбувся в с. Мала Перещепина в актовому залі місцевої школи, який не міг вмістити всіх бажаючих.   Ганна Петрівна презентувала нову збірку «Герої не вмирають» (Поетичний щоденник Майдану). Це третя збірка поетеси. Адже події листопада – лютого нікого  не залишили байдужим. Саме поезія знаходить у людських душах ті чутливі струни, які впливають на почуття.  Вірші читала авторка, учасники шкільного літературного гуртка, а також учасники літклубів районної бібліотеки «Джерело», Писарівської СБФ «Літературна хвиля».
         Не стоять бібліотеки осторонь від волонтерського руху, підтримуючи своїх читачів. Три телефонні дзвінки із Щастя отримали працівники районної бібліотеки від воїнів з фронту. Бійці дякували за теплі речі, за вітання, за дитячі малюнки, зібрані бібліотекарями, за смак домашньої їжі, особливо «голубців», їх зготували 211 штук. Юрій Романець родом з м. Енергодар Запорізької області позивний «Пастух», взвод охорони на блокпосту «Кемпінг», Станіслав Янко наш земляк з с. Мала Перещепина, Сергій  (прізвища не назвав) з Маріуполя. Бійці стоять в охороні на різних блокпостах. Волонтери на чолі з Юлією  Солодкою в черговий раз відвідали бійців неподалік н. п. Щастя з допомогою від новосанжарців.
А бібліотекар Соколовобалківської СБФ Курінна Л. невтомно разом зі своїми гуртківцями "Вишиваночка", "Вечірня зоря" та небайдужими жителями  Соколової Балки і навколишніх сіл на протязі цих двох важких для країни років збирають допомогу бійцям АТО. Це і допомога пораненим бійцям у Дніпропетровському шпиталі,  і продукти та теплі речі на передову. Не встигає від’їхати машина з допомогою, як волонтери  лаштують вже чергову партію з продуктами та іншими потрібними речами.
Тісною співпрацею зі своїми партнерами відзначається Драбинівська СБФ, яка підтримує тісний зв'язок з місцевими органами влади: сільською радою, агрофірмою ТОВ "Чиста криниця", школою, лікарнею, будинком культури, шкільною бібліотекою. Адже всі вони роблять одну справу – працюють на громаду, задля громади. Це спільні акції: виставка-продаж «Допоможемо нашим солдатам», збір теплих речей «Теплі речі– бійцям АТО», екологічна акція «Маленька батарейка – велика шкода», щорічна акція «Подаруй бібліотеці книгу». З її допомогою читачі за всі роки її роботи відкрили для себе багатий світ книги. Поріг бібліотеки переступають як дошкільнята, так і люди похилого віку, вчителі, учні, студенти, фахівці сільського господарства.
Читачі різного віку з однаковою цікавістю стежать за щомісячним рейтингом «Кращий читач місяця. Дорослі» «Кращий читач місяця. Діти». Особливе місце в роботі з читачами посідає така форма роботи, як буккросинг. Бібліотека є для читачів пунктом обміну книгами з  власних бібліотек. Вони обмінюються прочитаними книгами «відпускаючи» їх в інші руки. Багато книг, журналів жителі просто дарують бібліотеці.
Робота бібліотек висвітлювалась на сторінках місцевих газет «Світлиця», «». ЦРБ запрошувала журналістів на всі масові заходи. Створення позитивного іміджу, формування надійної репутації серед широкої громадськості відбувалося також шляхом проведення акцій, які підтримували бібліотеки системи:  «Збирай кришки на протези воїну!», «Подаруй бібліотеці книгу!», «Українська молодь читає!», «Бібліотека українського воїна», акція «Маленька батарейка – велика шкода» - продовжується другий рік,  флешмобів: «Вдягни вишиванку! Візьми прапор! Відкрий серце! Приєднуйся!»,  « Збираймося до  сонячного кола» до дня захисту дітей - Лівенська СБФ, «1933 –й в одній хвилині»- ЦРБ. Також інформування читацької аудиторії шляхом оформлення стендів, оголошень, інформаційних листів до різних подій, через соціальні мережі – блоги, сторінки на фейсбук (ЦРБ, Маячківська СБФ, Нехворощанська СБФ).

3.1 Організація бібліотечного обслуговування користувачів
         Мережу бібліотек Новосанжарського району складають:  27 шкільних бібліотек, 1 медична, ЦБС публічних бібліотек. Новосанжарська централізована бібліотечна система об'єднує бібліотеки за адміністративно-територіальним принципом у єдине структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання бібліотечних ресурсів району.
В зону обслуговування ЦБС входять 32 бібліотеки, які обслуговують 76 населених пунктів і 16 344 користувачі. З них: читачів-дітей 2598, 2164 читачі юнацького віку. В бібліотеках працювали 45 бібліотекарів.
В Новосанжарському районі працює 27 шкільних бібліотек.
У 2015 не функціонували Забрідчанська та Кунцівська СБФ. Сухомаячківська СБФ не працювала з 1 січня по липень  2015 року.
ЦРБ має відділи:
-         комплектування та обробки літератури,
-         методичний відділ,
-         відділ обслуговування користувачів:  абонемент, читальний зал з інтернет-пунктом.
У РДБ обслуговування користувачів організовує :
-         на абонементі дошкільників та молодшого шкільного віку,
-         на абонементі 5-9-х кл.
-         читальній залі
-         інтернет-пункті.
Нехворощанська СБФ обслуговує:
-         на абонементі для дітей до 15 років,
-         абонементі для дорослих,
-         читальній залі з інтернет пунктом.
У Новосанжарській ЦБС працює 18 бібліотечних пунктів, які обслуговують 287 користувачів, з 2955 книговидачі.
У бібліотеках ЦБС організовано відкритий доступ до фондів.

Довідково – бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів
         Сьогодні найбільш поширеною та важливою послугою бібліотеки є своєчасне та якісне надання інформації. Тепер інформація необхідна не тільки, як раніше, для навчання, дозвілля, фахової діяльності, а й для вирішення складніших питань: підвищення якості життя, знаходження ефективних форм прибутку та розвитку бізнесових структур, вирішення соціальних, побутових, творчих, особистих питань. У бібліотеках ЦБС 18 інформаційних картотек  де зареєстровано  113 абонентів, яким надано 204 інформації, 1172 довідки.
         В рамках довідково – бібліографічного інформування для користувачів різних вікових груп в стінах  бібліотек пройшли  години інформації: «Чудова преса на всі інтереси» для молодшого шк. в. «20 хвилин цікавої інформації (інформація з газет, журналів про Євросоюз та інші держави)», «Любов і смерть руйнують вщент, надію, горе і буття ( СНІД – чума XXI століття)»  - Драбинівській СБФ, «Стежки і стежечки. Зелений туризм» - Зачепилівській СБФ Години бібліографії: «Їх почула нова Україна ( Письменники української діаспори)», «Живопис – зустріч із прекрасним» - Нехворощанській СБФ, «Між життям і безсмертям мости» - Писарівській СБФ., «Здоров’я людини і народна медицина», «Любителям рукоділля». Огляди літератури: «Письменники Європи Нобелівські лауреати» - Малоперещепинській СБФ
В умовах впровадження комп’ютерних технологій не втратив свого значення й традиційний довідково-бібліографічний апарат – довідково-бібліографічний фонд, карткові каталоги й картотеки, які для сільських бібліотек є основним джерелом інформування. Вагомим доповненням до енциклопедичних видань є тематичні папки (конволюти, інфотеки), які містять матеріали з періодичних видань, Інтернету з питань права, соціальної політики, економіки, історії, екології, мистецтва, краєзнавства тощо. «Інформаційна підтримка соціального захисту населення» - Соколовобалківська СБФ. « Графіки особистого прийому керівництва району», «Європейський союз: перспективи і сьогодення», «Історія села» - Драбинівська СБФ
У сільській бібліотеці, де довідкові фонди оновлюються значно повільніше, ніж у центральних, тематичні папки є одним із основних джерел задоволення читацьких запитів, які з кожним днем стають дедалі складнішими. Для зручності бібліотеки розміщають інформаційні теки:" Графік особистого прийому керівництва району", «Влада. Інформація. Населення» у спеціально виділеній зоні
Маячківська СБФ створила інформаційну зону для батьків, що містить матеріали про те , як можна зацікавити дитину читанням, рекомендаційні списки «Для батьків та їх дітей», буклети «Традиції сімейного читання», «Як прищепити дітям любов до читання», куточок для малюка «Острів відпочинку» , де молодші читачі мають змогу цікаво проводити час , а саме – погратися з м’якими іграшками , в  настільну гру чи робити вирізки з дитячих журналів , помалювати ,  познайомитися з новою літературою.Інтернет-пункти

Бібліотеки
Читачі
Відвідування
ЦРБ
323
5250
РДБ
112
1685
СБФ
867
8807
ЦБС
1302
15742
        
У Новосанжарській ЦБС  діють Інтернет-пункти : Нехворощанській, Сухомаячківській, Соколовобалківській бібліотеках де оформлені інформаційні стенди «На допомогу громаді», «Бібліотека та влада: партнерство заради успіху», на яких представлені папки-накопичувачі центру регіональної інформації, «Пільги. Допомоги. Компенсації», «Податки. Збори.», «На допомогу внутрішньо переміщеним особам»,  матеріали з питань діяльності державних установ та інших органів, які постійно поповнюються: «Розпорядження та рішення райдержадміністрації та райради, виконкомів сільських рад», «Соціальний захист населення»
         На сучасному етапі розвитку бібліотек набуває актуальності питання комп’ютерної грамотності користувачів – вміння користуватися комп’ютером, знаходити потрібну й корисну інформацію в Інтернеті. Саме тому Нехворощанська бібліотека проводила серію міні-тренінгів для соціально незахищених верств населення за темами «Підвищення навичок роботи на персональному комп’ютері», «Робота в мережі Інтернет». До уваги відвідувачів інформаційні пам’ятки «Комп’ютер і дитина: інтелектуальний прогрес чи емоційна катастрофа?»,  «Книга і комп’ютер в інформаційному суспільстві: сучасне і майбутнє», «Пам’ятка користувача». Користувачі, використовуючи електронну пошту, мали змогу безкоштовно відправити контрольні та курсові роботи в навчальні заклади, листуватися з родичами та друзями, які проживають за кордоном, відправити привітання організації чи окремій особі та ін. У секції «Інтернет-послуга» користувачі мали змогу поповнити мобільний рахунок, замовити акції, провести банківські операції тощо

Інформаційна робота ЦРБ
Співробітники бібліотеки кваліфіковано допомагали своїм користувачам у пошуку необхідної інформації . Протягом року всіма підрозділами бібліотеки здійснювалася довідкова робота. Виконання різних видів довідок  одна з складових роботи всіх обслуговуючих підрозділів бібліотеки. Це – фактографічні,  адресно - бібліографічні, тематичні довідки, і довідки на уточнення бібліографічного опису. Ведеться  картотека газетно – журнальних статей. Постійно поповнюється краєзнавча картотека. Надаються  консультації студентам та  викладачам шкіл району що до складання бібліографічних списків літератури  для рефератів, курсових, та дипломних робіт.
 Масове інформування проводиться для всіх категорій користувачів і сприяє їх самоосвіті. Дні інформації: «Доля з автографом війни»,  «Вода королева життя і натхнення», «Чиста вода – основа здоров’я», «Любителям рукоділля», відеогодина  «Азбука краси і здоров’я. Шкода паління» , бібліотечні уроки: «Каталоги і картотеки в бібліотеці», Інтернет – найсучасніше джерело інформації», «Інформація: шукати, знайти і застосувати «Енциклопедії, довідники, словники – твої помічники», день бібліографії «Рідна мова мов сонце», бібліографічні огляди «Чорнобиль ,мов набат, дзвенить над світом», «Уклонімось низько до землі тим, хто в серці вічно буде жити.(До 70-річчя Перемоги в Другій світовій війні)», до дня мови «Без рідної мови збідніє Земля назавжди», перегляди літератури : «Сучасний європейський роман», «Моя країна - Україна», «Банкова- 2 (Сучасна українська література)»
         Інтернет – пункт Новосанжарської ЦРБ -  це сучасна інформаційна установа. Користувачі бібліотеки мають можливість безкоштовно  користуватися Інтернетом. Інтернет – пункт бібліотеки створює рівні можливості для пошуку інформації людей різних соціальних груп населення .
В Інтернет – пункті  проведено багато різних  цікавих заходів – це віртуальні екскурсії  та подорожі , віртуальні книжкові виставки, проводилися індивідуальні бесіди  з циклу «Безпека дитини в Інтернеті», «Інтернет з нуля»,. Мережа Інтернет дозволила  розширити  коло джерел використання  інформаційних довідок, кількість яких  збільшилась.
Серед них такі:
·        Пошук сценаріїв в Інтернеті
·        На допомогу абітурієнту
·        Пільги багатодітним матерям
·        Оформлення субсидій
·        Отримання фінансової допомоги  малозабезпеченим родинам та родинам з дітьми
·        Отримання фінансової допомого переселенцям із зони АТО
·        Пошук роботи  за допомогою Інтернет
·        Спілкування по скайпу
до уваги відвідувачів  інформаційні пам’ятки «Комп’ютер і дитина: інтелектуальний прогрес чи емоційна катастрофа?»,  «Книга і комп’ютер в інформаційному суспільстві: сучасне і майбутнє», «Як привчити дитину до читання, зацікавити книжкою?», «Чому важливо  зробити читання звичкою вашої дитини”, «Пам’ятка користувача».
Завдяки Інтернет – пункту не тільки поліпшився доступ  користувачів до  інформації, але  й самі бібліотекарі  змінилися в інноваційному підході до обслуговуванні  користувачів. До краєзнавчого  каталогу і систематичної картотеки статей описуються ресурси з Інтернету за темами , яких не було знайдено в друкованих виданнях. В Інтернет – пункті бібліотеки представлено книжково  – інформаційні виставки : «НА допомогу користувачеві», «Інновації в бібліотеці», яка постійно поновлюється на протязі року.
Постійно оновлюються рекомендаційні списки сайтів. Для учнів шкіл були проведені  віртуальні екскурсії : «Книги одвічні супутники життя», «Книг нечитаних планети відкриваємо в Інтернеті», «Віртуальні екскурсії  музеями світу». Для учнів табору відпочинку НВК проведено віртуальну мандрівку «Віртуальний світ права».
При Інтернет –пункті діє ПДГ – інформаційний центр, де  громадяни мають можливість отримати інформацію органів державної влади, та дізнатися про рішення і розпорядження органів місцевого самоврядування, використовуючи сайти місцевих установ та органів державного управління. Фахівцями Інтернет – пункту на протязі року  постійно підтримується WEB – сторінка, на якій висвітлюється робота районної та дитячої бібліотек;  підбираються матеріали, які використовують бібліотекарі в своїй роботі, це тематичні виховні години, сценарії свят, а також історичні погляди подій,  святкування  державних та релігійних свят.
Скористалися послугами Інтернет – пункту не лише жителі селища, а й жителі району. Це і замовлення різних товарів через інтернет-магазин (до 30 осіб), спілкування скайп-зв’язком (до 17 осіб) були дзвінки до Греції, Німеччини, Польщі, Вірменії, переселенці із зони АТО реєструвалися для отримання пропуску (до 13 разів), випускники реєструвалися для проходження ЗНО, користувлися онлайн – реєстрацією документів для отримання віз в іноземних посольствах.
Користувачі отримували консультації : «Як користуватись інтернет-банкінгом?», «Інтернет-пошта: створення і правила користування», «Книга в інтернеті», «Пошук інформації в інтернеті» та ін.

Бібліотека   –   організаційно–методичний центр
Впродовж 2015 року діяльність організаційно-методичного відділу була спрямована на методичне забезпечення  роботи бібліотек системи та бібліотечних фахівців. Проводився аналіз стану інформаційного обслуговування користувачів району, надавалась консультаційна допомога фахівцямта ін.
          Одним із пріоритетів у методичній роботі є сприяння підвищенню кваліфікації бібліотекарів. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників Новосанжарського району у 2015 році здійснювалася  усіма відділами ЦРБ з урахуванням специфіки їх діяльності. Але основна робота проводиться методичним відділом.
Ефективною комплексною формою підвищення компетентності усе-таки залишалися 
семінари-практикуми, семінари-наради, під час яких бібліотечні працівники отримували теоретичні знання і методичні поради з практичним ознайомленням.
І. Семінар-тренінг «Інноваційний пошук – основа розвитку бібліотек» розглядав питання реклами бібліотеки: необхідність та її можливості, роль сучасного бібліотекаря в  традиційній та інноваційній діяльністі. Про безперервність навчання як основу успішної роботи.  Вдосконалення бібліотечно-інформаційного сервісу.
ІІ. Семінар - творча лабораторія «Роль і місце бібліотеки в організації змістовного дозвілля. Робота  клубів за інтересами» на базі Нехворощанської СБФ. Основними були питання ролі бібліотеки в організації дозвілля та місце в цій роботі клубів за інтересами, які функціонують при бібліотеках системи. Як вони сприяють  спілкуванню людей, підвищують їх соціальну активність, розширюють інтереси, запити, потреби, дають читачам можливість для об’єднання й спілкування однодумців, сприяють всебічному й гармонійному розвитку особистостей, а бібліотечним працівникам надають добру можливість для залучення до систематичного читання  широких мас населення та ширшого задоволення читацьких запитів відповідно до їх інтересів та захоплень.
Бібліотекарі ділилися досвідом і проблемами, що виникають в процесі роботи. Учасники представили електронні презентації роботи своїх клубів за інтересами.
Досвідом в оганізації роботи клубів за інтересами читачів-дітей поділились бібліотекарі Маячківської та Драбинівської бібліотек-філій. 
-         Ірина Шелемба (бібліотекар Маячківської СБФ) розповіла про клуб сімейного читання «Казка на долонці», учасниками якого є діти, батьки, бабусі «Хай добром єднає нас світ казковий повсякчас» - девіз клубу.
-         Катерина Киричок розповіла про роботу клубу "Умілі руки". Діти виготовляють різні вироби: малюють малюнки на вільну тему, вирізають та склеюють різні поробки зпаперу, ліплять вироби з пластиліну, вишивають. В бібліотеці влаштована виставка всіх дитячих виробів і малюнків під назвами" Завжди знайдеться діло для рученят умілих", "Світ очима дітей", «Ілюстрація до улюбленої книги», адже на заняттях об’єднання керівник намагається прищепити дітям любов до читання.  
-         Про клуб за інтересами «Вечірня зоря» розповіла Любов Курінна завідуюча Соколововобалківською СБФ. Клуб об’єднує творчих читачів немолодого віку. які цікавляться народною творчістю,  піснями та їх історією, прикладним мистецтвом. Клуб активний учасник усіх районних свят.
-         Клуб «Надвечір’я» Нехворощанської СБФ представила завідуюча Світлана Котова. Поділилася досвідом співпраці з територіальним центром, розповіла про здобутки за рік існування клубу. На закінчення семінару відбувся показовий захід: арт – досьє «Зігріти всіх теплом своїх сердець» 
Проводилися виробничі наради колективу за підсумками роботи у 2014 році та у 1,2,3,4 кварталах 2015року. На оперативних нарадах обговорювалися питання виконання планів роботи, вирішення поточних виробничих завдань, зміцнення трудової і виконавської дисципліни. На засіданнях ради при директорі розглядалися проблеми створення електронних баз даних, ведення блогів бібліотек, переобліку бібліотечних фондів


Рада при директорі розглядала питання:
-         Підсумки діяльності ЦБС у 2014 році.
-         Пошук інноваційних форм бібліотечного обслуговування користувачів сільських бібліотек;
-         Професійні конкурси в 2015 р. Підготовка і проведення.
-         Інтернет-послуги ЦРБ: потреби та ступінь їх задоволення;
-         Організація змістовного дозвілля дітей під час літніх канікул.
-         Планування і прогнозування бібліотечної діяльності Новосанжарської ЦБС на 2016 рік
З метою: стимулювання діяльності бібліотек з просування книги і читання; розкриття і підтримки творчого потенціалу персоналу установ, представлення досягнень, кращих інновацій, ідей, що сприяють ефективній роботі; утвердження сучасного іміджу бібліотеки, проводились районні професійні  конкурси:
«Кращий бібліотекар року» та «Бібліотека року» - на  кращу бібліотеку Новосанжарської ЦБС 2015 року. На розгляд журі районного конкурсу було подано 22 портфоліо (як в друкованому так і веб – портфоліо). Рішенням журі районного конкурсу «Бібліотека року»,  визначено переможців: «Бібліотекою року» стала Новосанжарська районна дитяча бібліотека (заступник директора по роботі з дітьми Чернова Г.Г) , кращою в номінації «Бібліотека + партнери = успіх!» стала Драбинівська СБФ (завідуюча сільською   бібліотекою – філією Киричок К.П.), кращою в номінації «Просвітницька діяльність» стала Кустолівська СБФ (бібліотекар Гура Л. М.), кращою в номінації «Розвиток читання. Робота з читачами» стала Маячківська СБФ (бібліотекар Шелемба І.М.), кращою в номінації «Соціально – культурна функція бібліотеки» стала Лелюхівська СБФ (завідуюча сільською   бібліотекою – філією Поставна В.І.), кращою в номінації «Організація змістовного дозвілля» стала Соколовобалківська СБФ (завідуюча сільською   бібліотекою – філією Курінна Л.І.).
У конкурсі «Кращий бібліотекар року»  першого туру взяли участь 30 бібліотекарів системи.   Було надіслано сценарії масових заходів, проведених в бібліотеках. Згідно Положення про конкурс комісія, розглянувши роботи, допустила до ІІ туру 21 учасника.  За умовами Конкурсу на ІІ тур були представлені буктрейлери, основною вимогою яких було - яскраво і образно розповісти про книгу, зацікавити, заінтригувати, спонукаючи користувача до читання. Бібліотекар Маячківської СБФ Шелемба Ірина представила програму у вигляді "печакуча" "Казка на долонці"", що дуже сподобався всім.  І місце -  Паттієва Т.І. – зав. відділом обслуговування ЦРБ, ІІ місце – Гура Л.М. – бібліотекар Кустолівської СБФ, ІІІ місце Зуйкова І.В. зав. Зачепилівською СБФ. Переможець Паттієва Т.І. взяла участь в обласному конкурсі «Кращий бібліотекар Полтавщини»,  отримавши перемогу на цьому конкурсі.
Проведено Всеукраїнський конкурс «Книгоманія – 2015» - найкращий читач району, в якому прийняли участь 158 читачів, з них було відібрано 20 найкращих переможців 1-го етапу, а перемогли дівчата із Новосанжарського НВК – Шмиголь Тоня та Тесля Інна,  вони й представляли наш район на 3-заключному етапі.
Молодші читачі СБФ та РДБ стали учасниками міжнародного дитячого клубу- Brovchyk Club, щомісяця надсилають фото своїх домашніх улюбленців. РДБ отримала перемогу,  за що і отримала комплект дитячих книжечок, а за жовтень місяць кіт Боня став переможцем найоригінальнішого фото, за цю перемогу бібліотека знову отримала комплект дитячих книг.
Бібліотеки СБФ реєструвалися у соціальній акції  видавництва «Фонтан казок» для українських бібліотек «Бібліофонтан 2015». Судівська СБФ стала переможцем вересня, отримала повний комплект книжок видавництва «Фонтан казок» (25 книг).                                                                                                
ЦРБ взяла участь в циклі інформаційно-просвітницьких вебінарів, присвячених виборчому процесу в Україні :
-         «Місцеві вибори: Новий план старої гри»,
-         У проекті «Бібліотеки як центри надання інформації виборцям»
   З метою вдосконалення фахової майстерності бібліотечних працівників ЦБС, поширення кращого досвіду роботи на базі  центральної районної бібліотеки проведено 
Практикуми:
-         «Аналіз ефективності діяльності бібліотек: клуби за інтересами - до нових ідей»,
-         «Інтернет в публічній бібліотеці: забезпечення інформаційних потреб користувачів»  «Обслуговування сільської громади та співпраця з нею»
та тренінги:
-         Як створити презентацію в «Програма POWER POINT»;
-         «EXCEL для бібліотечних працівників»;
-         «Електронні послуги в бібліотеці» ;
-         «Бібліотеки як центри підтримки громади в умовах воєнної загрози: робота з внутрішньо переміщеними особами».
-          Електронна звітність ЕСМАП
-         Працюємо у програмі WORD
консультації з питань:
1. Нормативні засади діяльності сільської бібліотеки
2. Планування, облік та звітність с/б
3. Краєзнавча картотека у СБФ
4. Обслуговування читачів у бібліотеці: основні аспекти.
5. Облік читачів, книговидач та масової роботи.
6. Робота бібліотеки з користувачами-дітьми
7. Інформаційно-бібліографічна робота сільської бібліотеки
8. Організація читацьких клубів за інтересами у бібліотеці: переваги та недоліки
9. Патріотичний куточок у бібліотеці
10. Редагування блогу бібліотеки. Відео у блог.
11. Етикет електронної пошти.
12. Участь СБФ у проектах ЦБС
13. Кращий читач року. Методика проведення конкурсу.
14.Бібліографічний опис статей із газет, журналів і книг.
15. Складання попереджувальної довідки.
 Відділом ведуться теки – накопичувачі «Використайте у своїй роботі», «Сценарії», «Бібліотеки Новосанжарської ЦБС на сторінках преси», ін. 
Щорічно методичним відділом збираються та аналізується  звітно - планова документація бібліотек - філій та на їх основі складається загальний план ЦБС.
Проведено 5 загальносистемних заходів:
1.     Відкриття обласних Симоненківських читань «Я для тебе горів, український народе…»
2.     Година – реквієм «А Сотня відлетіла в небеса…» 
3.     Година пам’яті «Війною палала рідна земля»
4.     Літературний портрет «Коли вже народився ти поетом,—
За все відповідай у цім житті.
» / до 80-річчя Б. Олійника
5.     Літературна подорож «Цар Плаксій та інші. Казкові країни Василя Симоненка»
6.     День спеціаліста «Бібліотек@ - територія єдності. Бібліотеки України та світу»
7.     Акції
-         «Українська молодь читає»
-         Канікули, літо та «Літні читання»!
-         Бібліотека українського воїна
-         "Збирай кришки на протези для воїнів!"
Методична допомога також здійснювалася шляхом виїздів на місця з метою перевірки та надання практичної домоги з усунення недоліків у роботі, надання консультацій:
-         «Інформаційно-бібліографічна робота сільської бібліотеки» - Драбинівська, Старосанжарська СБФ, Нехворощанська СБФ
-         Облік читачів, книговидач та масової роботи. – Сухомаячківська, Супротивнобалківська СБФ, Судівська СБФ
-         Робота бібліотеки з користувачами-дітьми – Лівенська, Малокобелячківська, Полузірська СБФ
-         Розстановка бібліотечних фондів. Очищення від неактуальної та зношеної літератури.- Пологівська, Великосолонцівська, Пристанційнівська, Зачепилівська, Крутобалківська СБФ

3.2. Зміст і організація роботи з користувачами.
Соціально-економічне та політичне життя країни
Бібліотека відіграє головну роль у формуванні системи цінностей читачів, а саме: духовних,  естетичних, моральних, громадянських національно-  патріотичних, звертаючись до кращих культурних надбань та традицій українського народу. Бібліотеки направляли  свою роботу на створення сприятливих умов для:
- формування
патріотичних почуттів, ціннісного ставлення до держави, суспільства, історії, духовних і культурних витоків свого народу та природних багатств;
- спрямування на утвердження суспільно значущих норм, законів, правил поведінки читачів;
- для задоволення особистісних інформаційних, інтелектуальних, духовних потреб
.
Ці завдання вирішувались як традиційними бібліотечними формами, так і використаням   інноваційних технологій, а саме: інтерактивних, ігрових та мультимедійних:
     Районна бібліотека разом з літературним клубом «Джерело», колективом музичної школи, товариством «Просвіта» - підготувала і провела літературно-музичну композицію, присвячену Майдану Гідності- «А сотня вже відлетіла в небеса…» . Захід проходив з демонстрацію відеокадрів з Майдану його учасників - земляків і лютневих подій у Нових Санжарах. Допомогу бібліотеці у монтуванні фільму надав учасник клубу «Джерело» Микола Призов. 
До вшанування учасників Революції Гідності у сільських бібліотеках провели :
-         Годину пам’яті «Марш мільйонів»  Крутобалківська СБФ, годину-роздум «Революція Гідності - важкий іспит для України.» - Соколовобалківська СБФ, медіагодину «Революція гідності: ми маємо пам'ятати» - Нехворощанська СБФ, виставку-панораму «Є на Землі країна Україна із серцем, що йменується Майдан» - Руденківська СБФ, патріотичну годину  «ХХІ днесь століття. Київ. Майдан..» - Лелюхівська СБФ
День Соборності, день памяті Героїв Крут:
Історичні відеогодини  «Над Крутами круки –Під круками Крути. Зійшлося юнацтво,Щоб волю здобути. /Б. Стельмах» - Соколовобалківська СБФ, «Нам пам'ять серця не дає спокою»- Нехворощанська СБФ
 Книжкові виставки, кн. полиці: «Соборна Україна – одна на всіх як оберег» - Старосанжарська СБФ, «Триста молодих сердець…»- Супротивнобалківська СБФ, «Крути: подвиг і трагедія»- Нехворощанська СБФ, «Наша сила в єдності. Соборна Україна»- Лівенська СБФ, виставка- путівник до дня Соборності «Дорога моя країна»- Соколовобалківська СБФ, історико-літературна книжкова виставка «Задзвонили срібні дзвони в Україні» - Зачепилівська СБФ.
70-річчя закінчення Другої світової війни 1939-1945рр
Центральна районна бібліотека влаштувала розгорнуту виставку архівних та фотоматеріалів «Життя і долі. Полтавці у Другій світовій війні».
Матеріали взяті з обласного архіву та районного краєзнавчого музею. Логічним продовженням виставки був третій розділ «Нація, що постає у бротьбі» з фотоматеріалами про воїнів-земляків, що воюють в зоні АТО. Виставка діяла протягом травня-червня в читальній залі бібліотеки.
СБФ : книжкові виставки, тематичні полиці:
 «Друга світова війна — ПЕРЕМОГА життя над смертю» - Пристанційнівська СБФ, «Визволителям України» - Визволителям України, виставка – реквієм  «Війна пройшлась по їхніх долях» - Малокобелячківська СБФ.  Вшанування пам’яті «Війною палала рідна земля» -Писарівська СБФ, «Ціна Перемоги» - Шедіївська СБФ.
Музей пам’яті «Згадай, Україно, вогненні роки!» - Зачепилівська СБФ. Хроніка  пам’яті «Історія українських земель. Війна 1939-1945 рр» -Крутобалківська СБФ.
У Лелюхівській бібліотеці-філії разом із спеціалістом РУЮ Н. Кірнос  був проведений правовий орієнтир для читачів старшого шкільного віку під назвою «Основа держави-закон і право». Кустолівська СБФ з групою читачів юнацького віку провела інформаційно-правову годину «Добро. Зло. Терпимість». Під час заходу бібліотекар познайомила присутніх з поняттями: право, обов’язок, декларація, конвенція, моральні норми поведінки. Знання права та закону були закріплені участю у бліц турнірі, переможцем якого вийшла команда 9 –го кл.
День захисника України – свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем українського козацтва, Днем створення УПА і є державним святом.
Напередодні свята в рамках тижня, який проходив під гаслом «Сила нескорених», у центральній районной бібліотеці відбулася патріотична година «Ми роду козацького діти», яку підготували працівники районної бібліотеки та Новосанжарського центру культури і дозвілля для учнів Новосанжарського навчально-виховного комплексу, присвячена цим визначним подіям в історії України. Запросили учасників АТО Назарова Рустама та Шурманова Олександра. Паттіва Т. – ведуча заходу нагадала присутнім славні сторінки козацького минулого, діяльність УПА та воєнні дії на Сході нашої країни. Болючими спогадами про трагічні події під Ілловайськом поділились Рустам і Олександр. Присутні переглянули відео «Славне військо Запорізьке», «УПА: слід в історії», «Велика війна 2014 - 2015», фото воїнів – наших земляків. Пісні виконували солісти центру культури і дозвілля Петренко Денис, Олефір Людмила, Славич Алла та Ніколайченко Даша, акомпанував Колодочка Микола.
 Були присутні  гості – представники Обласного Центру народної творчості та культурно-просвітницької роботи Сорокіна Ніна Григорівна, Семенко Надія Володимирівна та Супрунова Людмила Анатоліївна.
В бібліотеках СБФ влаштовувались книжкові виставки, виставки фотоматеріалів («Наші захисники». Драбинівська СБФ), години мужності, години вшанування («Вони стоять на захисті Батьківщини» Крутобалківська СБФ, «Збережемо пам’ять про подвиг». Шедіївська СБФ), зустрічі з воїнами АТО ( «Я - захисник. Я цим пишаюсь» Кустолівська СБФ.) Маячківська СБФ разом зі школою провела зустріч з Чокерланом Сергієм Івановичем.
Зберігати і збагачувати історико – культурну спадщину.
Краєзнавство – це безцінна скарбниця історичного досвіду багатьох поколінь, всього найкращого, це своєрідний місток, що поєднує покоління минулі з поколіннями сьогоднішніми і прийдешніми. Це вивчення іпопуляризація історії, культури, літератури  рідного краю. Основними формами краєзнавчої та народознавчої роботи у бібліотеці є книжкові виставки та тематичні полички. Влаштована книжкова виставка"Полтавський край – моя колиска", "Барви рідного краю" (виставка народних умільців села: вишиті рушники ікони, різні вишиванки) – Драбинівська СБФ. «Полтавщина. Край, оспіваний вітрами»  слайд-вікторина - Соколовобалківська СБФ, «Пам’ять рідної землі» етнокалейдоскоп - В.Солонцівська СБФ.
 «В душі бринить землі моєї голос»  - презентація  поетичної збірки «Герої не вмирають» місцевої поетеси, керівника клубу за інтересами сільської бібліотеки «Літературна вітальня»,  Ганни Демиденко.  Це третя збірка поетеси, яка присвячена  Революції гідності . Ця збірка являється  своєрідним  поетичним  щоденником  Євромайдану. Вітали поетесу сільський голова Бакулей Віктор Миколайович, глядачі та гості заходу.
80-річчя Б.Олійника
Районний Літературно – музичний вечір  «Ще більше, ніж узяв, зумій віддати…. /Б. Олійник» підготували і провели працівники районної бібліотеки разом з працівниками ЦКД. Відкрив захід народний депутат України Андрій Река. Андрій Олександрович наголосив на ключовому значенні такої постаті, як Борис Ілліч. Прямо зі сцени він зателефонував видатному земляку, привітав його з ювілеєм та запропонував всім присутнім у залі оплесками приєднатися до поздоровлень ювіляру. Борис Ілліч, почувши шалені аплодисменти від земляків, щиро подякував за привітання. Далі учасники вечора читали вірші поета, виконували пісні  на його слова. Ведуча Тамара Паттієва за дорученням автора- поетеси з с. Писарівки, Ганни Демиденко, прочитала вірш-присвяту Борису Іллічу. Вечір супроводжувала слайд-презентація, яку підготували працівники районної бібліотеки, де були використані матеріали з особистих архівів однокласниці Бориса Ілліча Зінаїди Діхтяр (Криги).
На протязі року у ЦРБ діяла розгорнута книжково-ілюстративна виставка «Вірю в пам'ять і серце людське…», де були представлені краєзнавчі матеріали, , фото, надані З. Діхтяр (Кригою), М. Краснюк – директором Зачептлівської ЗОШ
розділи:
-         І р. Коли вже народився ти поетом, —За все відповідай у цім житті
-         ІІ р.  А в серці Зачепилівка звучала, наче музика...
-         ІІІ Р. Перед людьми і честю звітувати за кожне слово з власного пера
Молодіжний літературний клуб «Товариство Вільних Духом» районної бібліотеки присвятив своє засідання «Іду. І поруч твердо крокує честь – мій секундант…» поезії Б. Олійника. Ознайомилися з маловідомими сторінками біографії поета - земляка. Читали вірші, обговорювали їх, занурюючись в їх філософську глибину. І рефреном для присутніх звучали слова поета:  «Сильні – не доводять своєї сили, славні – не просять на славу: «тяжчого ж, брате видовища в світі нема ані ж поет, що старцює під вікнами слави»  /Б. Олійник
«Б. Олійник :«Трубить Трубіж», «Стою на землі», «Таємна вечеря» - Портрет  на тлі ХХІ століття – засідання клубу «Джерело» ЦРБ.
Поетичні читання «О слів жорстока і солодка влада! Не опечись на їхньому вогні...» пройшли у всіх сільських бібліотеках-філіях.
Темтичні полиці: «У дзеркалі слова», «Поет совісті народу»,
викладка творів автора «Я в центрі кола, визначенім сонцем», короткі відео-подорожі «Сторінками творчості Б.Олійника»- Нехворощанська СБФ.
«Коли вже народився ти поетом,—
За все відповідай у цім житті.» - життєвому та творчому шляху Бориса Олійника присвятили літературний портрет, який підготували разом шкільний колектив,  СК,  Зачепилівська СБФ
         «Моє літературне відкриття» презентація творів поетів- новосанжарців, що ввійшли до збірки "Відроди Україну в собі". Збірка творів земляків Пилипа Орлика пропонує читачам доторкнутися до історії рідного краю і замислитися над його майбутнім. До збірки ввійшли вірші молодих поетів -  зовсім юної поетеси Карини Дашко – учениці 10 кл. з с. Дубина, Вікторії Корнієнко, яка  після закінчення Київськиого НУБІП  працює у Новосанжарському лісництві , Вікторії Котенко. Відомих поетів нашого краю: Любов Мошури, Віталія Чепіжного, Миколи Призова і укладача збірки відомої поетеси на Полтавщині Людмили Пономаренко. Автори читали вірші, ділилися  зі слухачами творчими планами та здобутками.
         Презентацію нової збірки поетеси з Новосанжарщини Ганни Демиденко «Вони умирали двічі»  готували бібліотекарі ЦРБ і члени районної «Просвіти». Літературний вечір відбувся у приміщенні музичної школи. Усі її книги сповнені філософських роздумів і переживань за долю людей рідного краю. А ця збірка особлива: в ній події минулого  перегукуються з подіями теперішніми – настільки болить поету наше гірку воєнне минуле і трагічне сьогодення… У вступному слові сама авторка говорить: «Присвячую моєму батькові Петру Григоровичу Ходаку, учаснику війни 1939-1945 рр, та героям України 1914-1915 рр.»
Горить земля і плавиться під «Градом»,
Шокує світ і пам'ять новина…
Життя синів найкращих знову краде
Неоголошена підступна ця війна.
Це поетична історія війни на сході держави з весни 2014 р і по цей час. В скорботному списку серед загиблих героїв цієї війни чільне місце займають і наші земляки: Віктор Ходак (с. Шедієве), Олександр Мокляк (смт.Нові Санжари), Ігор Ярмош (с. Писарівка), Василь Писаренко (с. Коби).
Відзначення літературних ювілеїв у ЦБС
80-річчя від дня народження В. Симоненка
Рік Василя Симоненка розпочався у всіх бібліотеках системи поетичними читаннями «Я для тебе горів, український народе…» У новосандарській ЦРБ симоненківські читання відкрив член клубу «Джерело» Віталій Чепіжний словами :«Остання Симоненкова дорога не зупинилася біля його могили у Черкасах. Лишилася іще одна дорога, яка ніколи не зупиниться. Це дорога – у людське безсмертя, де буде звучати заповіт Симоненка:
                               Можна все на світі вибирати, сину
                               Вибрати не можна тільки Батьківщину.»
Протягом року сільські бібліотеки провели для дітей літературну подорож та відеоподорож «Цар Плаксій та інші. /Казкові країни Василя Симоненка». Драбинівська бібліотека на закінчення літературної подорожі провела цікаву вікторину «Загадки казкових героїв».
У Нехворощанській СБФ члени клубу за інтересами «Кому за…» провели літературну відеогодину «Я на світі такий один…». Протягом року поетичні читання проведені: «Ми — не безліч стандартних «я», А безліч всесвітів різних…» -Малоперещепинській СБФ, «Ти знаєш, що ти – людина? Ти знаєш про це чи ні?..»-  Старосанжарській СБФ, «Василь Симоненко та його час» -  Руденківській СБФ. «Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок, є тисячі ланів, але один лиш мій» – літературна година  у Кустолівській СБФ.
Не знаю, ким –дияволом чи Богом –
Дано мені покликання сумне:
Любити все прекрасне і земне… - під такою назвою провела музично-літературну  відеогодину завідуюча Соколовобалківської СБФ  з членами клубів за інтересами «Вишиваночка» і «Вечірня зоря». Була влаштована виставка-інсталяція «На крилах Симоненкового слова», читали вірші поета, дивились відеофільм із записом голосу В. Симоненка, виконували пісні на його слова.
також влаштовувались книжкові виставки «Україно! Доки жити буду, доки відкриватиму тебе!» у Драбинівській бібліотеці, «Земне тяжіння Василя Симоненка» - ЦРБ
У територіальному центрі було проведено літературну годину «Я на планеті дерево людське моя свобода завжди при мені», присвячену 85 – річчю від дня народження княгині української поезії Л.В. Костенко. Захід проводився з участю працівників центральної районної бібліотеки і учасників клубу «Сива ластівка». Розповідь про поетесу супроводжувалась читанням її поезій. Звучали пісні на слова Ліни Костенко «Давня пісня» і «Осінній день, осінній день,осінній…» у виконанні Ольги Богомолець. Присутні ознайомилися з книжковою виставкою «Поетична зоря Ліни Костенко». Віталій Чепіжний прочитав власний твір, присвячений Л. Костенко.
«Я, може, хочу срібним олівцем Птиць малювати на лляній тканині…» (ювілейна книжкова виставка до 85 – річчя від дня народження Л.В. Костенко.) - ЦРБ

Кустолівська сільська бібліотека для учнів 3-4 класів влаштувала презентацію книги Всеволода Нестайка «В Країні Сонячних Зайчиків». Діти коротко ознайомилися з біографією письменника, з історією створення повісті-казки та з коротким змістом. Зачитали уривки з твору та ознайомилися з книжковою виставкою «Чарівний світ сонячного дитинства у творах В. Нестайка»,  переглянули електронну презентацію «Всеволод Зіновійович Нестайко. Подорож у країну дитинства»

Робота з читачами - дітьми
         Актуальними напрямками роботи РДБ та СБФ, що обслуговують дітей у звітному році були: розвиток інтелектуального, культурного, соціального і творчого потенціалу дітей, надання їм вичерпної різноманітної інформації, створення сприятливого простору для отримання знань та проведення змістовного дозвілля, правове, екологічне, естетичне виховання дітей і підлітків; ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ, ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ, СТВОРЕННЯ ПРИВАБЛИВОГО, ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗУ ДИТЯЧОЇ БІБЛІОТЕКИ В ОЧАХ ГРОМАДСЬКОСТІ.
           Протягом року РДБ та СБФ приймали участь в обласному конкурсі «Бібліотека року Полтавщини», традиційних конкурсах ,а саме: Всеукраїнському конкурсі «Книгоманія 2015» ( найкращий читач району), Тижні дитячого читання, які мають велику популярність у читачів-дітей. Тісно співпрацюємо із шкільною бібліотекою НВК, будинком дитячої та юнацької творчості, дитячою музичною школою, ДНЗ, ЦКД та ЦССДДСМ. Ця співпраця дає можливість якісно обслуговувати юних користувачів та забезпечувати їх змістовне дозвілля.

Робота серед  читачів- дітей дошкільного  та молодшого шкільного віку.
        Для маленьких читачів організовувались різноманітні  заходи які  проходили в сільських бібліотеках-філіях, шкільних , дошкільних закладах, літніх дитячих оздоровчих таборах, дитячих пришкільних майданчиках. Минулий рік був багатий на знаменні літературні дати, серед яких ювілейний день народження одного з найулюбленіших письменників дітвори-Всеволода Зіновійовича Нестайка.
           В літературні мандри «Країною сонячних зайчиків» в ювілейний день народження вирушали учні четвертокласники. Цікаві ігри- переплутанки, розваги , підготувала бібліотекар для шанувальників Нестайкової творчості. Музично-поетична хвилинка «Дивосвіт поезії Ліни Костенко» теж була присвячена ювілею,  85-річчю від дня народження відомої поетеси. Бібліотекар розповіла дітям про творчий шлях ювілярки, ознайомила із книжковою вистакою « Я вибрала долю собі сама » . Діти весело розповідали віршики , які написані поетесою для дітей та зібрані у збірці « Бузиновий цар».  До дня народження Т.Г. Шевченка проведено флеш-моб  - «Ми любимо читати Кобзаря».                                                                                            
       Під час літніх канікул, спільно із колегами шкільної бібліотеки НВК, вихователями оздоровчих таборів ми вирішили зробити  літо 2015 року для своїх читачів, а також для дітей з таборів відпочинку цікавим і змістовним розробивши програму літніх читань-«Літо на книжковій галявині ».
             Програма включала  розважальні та пізнавальні  заходи для проведення змістовного відпочинку читачів  у бібліотеці та дитячих майданчиках, залучення їх до позакласного читання за відповідною програмою. А для бібліотекарів, це була чудова нагода поспілкуватися зі своїми юними читачами за межами своєї книгозбірні, щоб збагатити дітей корисними знаннями, влаштувати для них цікаве дозвілля. За цей період до бібліотеки записались 32 читачі, та значно покращилось відвідування.
«Старт веселого літа» розпочався  традиційно в Міжнародний день захисту дітей святом « Хай у щасті зростає гомінка дітвора», яке було проведене спільно із ЦССДДСМ, шкільною бібліотекою  у парку відпочинку «Перемога». На районне свято з’їхались діти майже з усього району. «Малюнок на асфальті», перегляд книжкових новинок  «Книга твій друг і порадник», виставка дитячої творчості «Руками створена краса», цікаві ігри та конкурси- все це створювало дітям хороший, веселий настрій. Спонсорами на святі виступили місцеві підприємці.                                                                                                          Читачі РДБ та СБФ стали учасниками міжнародного дитячого клубу- Brovchyk Club, РДБ стала переможницею конкурсу. І її читачі щомісяця надсилають фото своїх домашніх улюбленців на сайт,  за що бібліотека отримала комплект дитячих книжечок, а за жовтень місяць  кіт Боня став переможцем найоригінальнішого фото, за цю перемогу знову отримали комплект книг.                                                                                                        Протягом року діяла акція  «Подаруй бібліотеці книгу» на яку відгукнулося багато добрих людей - батьків, дітей, вчителів, бібліотекарів, які подарували хороші, цікаві  книги. Серед них твори відомих сучасних дитячих авторів- Лесі Ворониної, Олександра Дерманського, Олеся Ільчинка, Марини та Сергія Дяченків. Книги не затримуються на полицях, ними зачитуються  дітлахи.                                                                                                                        Минулий травень був багатий величними святами:
70 річчя Перемоги  (оформлено викладку друкованих видань « Ви – перемогли, ми- пам’ятаємо» ) та День Матері. Їй, рідній матусі, дарували свою найсвятішу дитячу любов наші юні читачі на святі Мама- сонечко в сім’ї, ми – промінчики її », на яке вони завітали  до бібліотеки разом зі своїми мамами.
Краєзнавство було і залишається  одним із головних аспектів у роботі нашої бібліотеки.
           На запрошення помандрувати  «Туристичними стежками Новосанжарщини» радісною згодою відповіли другокласники та їх вчителі. Діти вирушили у відеоподорож від якої отримали найбільше задоволення. Доповненням до заходу стала книжково-ілюстративна виставка « Мій рідний край- Новосанжарщина моя».                                                                                           Стало доброю традицією проводити в бібліотеці суботні посиденьки.
         Завітавши  до бібліотеки, де тепло і затишно, діти можуть  знайти багато цікавих розваг: погортати яскраві журнали, пограти в настільні та комп’ютерні ігри , чи зайнятись виготовленням поробок із журналів «Жасмин» та «Умійко», поспілкуватися з друзями і однодумцями у бібліотечних гуртках «Книжкова лікарня» , « Чомучки  », « Юний еколог ».
          Під час таких посиденьок проводяться  майстер-класи « На крилах фантазії» з бісероплетіння,  «Паперова чудасія »  виготовлення витинанок. Ми переконані, що таке спілкування розвиває у дітей творчі здібності, фантазію та естетичний смак.                                                                                                                            Традиційною є посвята в читачі першокласників як в РДБ так і в СБФ.
        Цьогоріч такий захід був проведений під назвою «Ми маленькі книголюбчики». В день Святої Покрови та захисника Вітчизни  проведено героїко-патріотичний захід « Ми нащадки козацького роду » біля пам’ятного знака воїнам-козакам, який встановлено в нашому селищі на березі тихоплинної Ворскли. В ході  розповіді , діти разом з бібліотекарем поринули в сиву давнину- коли запорожці  жили на Січі, брали участь у воєнних походах. Розповідаючи про відомих володарів гетьманської булави, бібліотекар згадала  сучасних воїнів, які мужньо захищають кордони на сході нашої держави.Завершився захід поетичною композицією, яку підготували юні козачата. Працівники нашої бібліотеки часто відвідують вихованців дитячого будинку-інтернату з метою проведення масових заходів, виставок їх творчих робіт (серед інвалідів є й талановиті діти), остання зустріч відбулася на передодні Дня інвалідів, про добро, милосердя та людську чуйність йшла мова. Діти слухали різні легенди, казки та розгадували загадки, а в подарунок отримали дитячі журнали та книжечки.                                                                                 Народознавче свято « У Миколая в торбинці найкращі гостинці » проведено з учнями 4-го класу. Розповідь бібліотекаря супроводжувалась переглядом яскравих слайдів , а доповненням свята стала виставка-інсталяція « Свята срібної зими ». Діти весело співали пісні, розказували вірші, розгадували загадки. А яскраво прикрашена ялинка додавала святкового настрою як малечі, так і батькам.

Робота серед читачів дітей 5-9-х  класів
         Для дітей середнього та старшого шкільного віку проведено теж багато пізнавальних , розважальних заходів на різну тематику.Серед них- літературний вечір « Не тліти, а завжди горіти » до 80-річчя від дня народження Василя Симоненка.Постійно діюча книжкова виставка « Письменники ювіляри-2015». До дня Соборності України проведено патріотичну годину « Ми єдиний народ в єдиній державі» з учнями 7-х класів.
Літературний вернісаж « Улюблених дитячих книг творець»,  присвячений 85- річчю від дня народження В.З. Нестайка ,проведено з учнями 5-6 класів. Щороку, весняними канікулами, проводимо Всеукраїнський тиждень дитячого читання, який включає  багато різноманітних заходів  спрямованих на підтримку читання, рекламу новинок літератури сучасних дитячих письменників.
Серед них вдалими були : віртуальна подорож  музеями світу« Мистецький  майдан », журнальна карусель «Веселощі, гумор, сміх- ці журнали для всіх!», літературно-поетичний вернісаж присвячений 85- річчю від дня народження Ліни Костенко. За час проведення Тижня читання до бібліотеки записалось 28 читачів, проведено 9 масових заходів, на яких побувало 89 дітей, їм видано 204 книги.
Проведено Всеукраїнський конкурс «Книгоманія – 2015» - найкращий читач району, в якому прийняли участь 158 читачів, з них було відібрано 20 найкращих переможців 1-го етапу, а перемогли дівчата із Новосанжарського НВК – Шмиголь Тоня та Тесля Інна,  вони й представляли наш район на 3-заключному етапі.
літературний портрет « Світ пригод Лесі Ворониної»  до  60- річчя від дня народження сучасної дитячої письменниці проведено з учнями 5-х класів . День памяті « Чорнобиль – біль душі моєї» проведено  до дня Чорнобильської трагедії.
У травні минулого року відзначалось 70 -річчя Перемоги у Другій світовій війні. Для того, щоб невмирущий подвиг тих, хто в тяжку годину відстояв мир і свободу на рідній землі, не забувало юне покоління, в бібліотеці оформлено відкритий перегляд літератури  « Ми- не забули, ми- пам’ятаємо», та виставка малюнків « Намалюй травень, намалюй Перемогу». На ній демонструвалося 45 малюнків дітей, виконаних у жанрі живопису та графіки.            Ювілейну дату-80 річчя від дня народження нашого земляка, поета- академіка, Героя України, почесного громадянина Новосанжарщини - Бориса Ілліча Олійника ми відзначили спільно з працівниками шкільної бібліотеки, вчителя-ми-філологами проведенням літературної години  « Співець рідної землі », у заході приймали участь старшокласники. Бібліотекарі розповідали про життя та творчість Бориса Ілліча, його громадянську, політичну та державницьку діяльність. Доповненням  до заходу став відкритий перегляд  друкованих .видань, що включав сучасні поетичні збірки, ретро видання та архівні фото до- кументи зібрані нами протягом багатьох років. На святі звучали пісні та вірші поета у виконанні юних читачів бібліотек та вчителів.
Вдало проведено літературно-поетичну годину « Слово до слова- звучить рідна мова» присвячену Дню  української писемності та мови, годину спілкування до міжнародного дня захисту прав дитини « Права і закони у твоєму житті », година скорботи «Горять свічки в людських долонях», народознавча година «Святий Миколай  благословить увесь край».                                                                                    
Влаштовано дві віртуальні виставки-персоналії  «Барви дитячої творчості» юних художниць- Яни Койло та Даші Кущ., які висвітлювалися в блозі бібліотеки.                                                                                                            Активно проводилась робота в  Інтернет-пункті, на сьогодні в бібліотеці працюють:
3 компютери, сканер, принтер. Протягом року записано 112 користувачів,  які відвідали Інтернет-пункт -1685 разів, надавались консультації та допомога у пошуку інформації, проводились віртуальні подорожі. Блог бібліотеки систематично поповнювався новою інформацією .                                                                                   Рекламна діяльність:
створено портфоліо бібліотеки, буклети - «Книги- це класно! Читати- це круто!», «Читайте, вивчайте Кобзаря », закладки до книг В. З. Нестайка, робота  бібліотеки постійно висвітлюється на сторінках місцевих газет «Світлиця» та «Ехо». Влаштовується вітринна реклама бібліотеки і книг - до знаменних дат, визначних подій, надходження новинок літератури.

Мережа бібліотек на  1.01 2016 року.
Назва бібліотек
К-сть  б - к
К-сть пл.. прац.
Книжковий фонд
Користувачі
Книговидача
Відвідування

2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
ЦРБ
1
1
10
10
32.36
33.77
3,3
3,3
55,29
54,61
17,1
16,7
РДБ
1
1
4
4
19,71
20.14
1,1
1,2
19,62
25,89
12,0
16,9
СБФ
30
30
30
31
217.70
226.10
12,0
13.3
213,55
239,96
80,1
87,5
ЦБС
32
32
44
45
269,77
280.01
16.4
17,8
288,46
320,46
109.2
121,1
Масові бібліотеки інших відомств
Шкільні
27
27
27
27
148.11
160.11
3,1
1,9
56,77
119.32
29,51
18.9
Медична
1
1
1
1
4,0
4,0
0.5
0,4
8.0
7,51
3,3
3,2
Разом
28
28
28
28
152,11
164,11
3,6
2,3
120,77
126,83
32,81
22,1
Всього по району
60
60
73
73
421,88
453,48
20,0
20,8
409.23
447,29
142,01
138,8

РОБОТА  БІБЛІОТЕЧНИХ  ПУНКТІВ  НОВОСАНЖАРСЬКОЇ  ЦБС  НА 1.01.2016 Р.


Всього б.п.
Читачі
Книговидача
Б.п. в населен.  п.
Б.п. на вир.
ділянках
Читачі  в нас
пунктах.
Читачі  на вир.діл.
Книговидача
в нас. пунктах
Книговидача
на вир. діл.

2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
СБФ
18
17
0.5
0,3
5,27
3,10
18
17
-
-
0,5
0,3
-
-
5.27
3,10
-
-
РДБ
1
1
0,0
0,0
0,20
0,30
-
-
1
1

-
0,0
0,0
-            
-
0,20
0,30
ЦБС
19
18
0,5
0,3
5,47
3.40
18
17
1
1
0,5
0,3
0,0
0,0
5.27
3,10
0,20
0,30

Розподіл коштів по ЦБС.

Бібліотеки
Примірники
Сума
Полтавська обласна імені І .П .Котляревсь -
ЦРБ
203
8811
кого
ДБ
48
2001

СБФ
410
17499

ЦБС
661
28311
Обласна бібліотека для юнацтва імені 
ЦРБ
12
545
О.Т. Гончара
ДБ
11
422

СБФ
6
215

ЦБС
29
1182
Обласна бібліотека для дітей імені Панаса Мирного
ДБ
33
1307

СБФ
36
1084

ЦБС
69
2391
Заміна загублених
ЦРБ
75
756

СБФ
61
1174

ЦБС
136
1930
Сільські Ради
Супротивна Балка
79
2564
Підписне
Драбинівка
6
57
Подарунки користувачів
ЦРБ
107
958

ДБ
4
38

СБФ
351
3821

ЦБС
462
4817
Всього
1442
1442
41252

 Робота з юнацтвом.
1.Загальна кількість населення –33 716
2.Загальна кількість бібліотек ЦБС – 32
   в т. ч. бібліотек – філіалів - 30
3.Юнацькі структурні підрозділи та їх к-сть:
    Груп – 30, в т. ч. СБФ – 28
4.Кількість користувачів юнацького віку :
    всього по ЦБС –2164
    за ЄРК –2083
    в ЦРБ  абонемент + читальний зал –
    за ЄРК – 871
5. Наявність мультимедійного обладнання (кількість):
     Копіювально – розмножувальна техніка
     Сканер – 4 (ЦРБ – 1 , ДБ -1, СБФ – 2)
     Принтер – 6 (ЦРБ – 3, ДБ – 1, СБФ -2)
     Комп’ютери – 20 (ЦБС)
     ЦРБ – 8 , ДБ -3, СБФ -9
6. Наявність програмного забезпечення інформаційної системи бібліотек – немає
7. Наявність електронного каталогу – немає
8.Наявність доступу до мережі Інтернет (кількість робочих місць) : 19
    ЦРБ – 6, ДБ – 3, СБФ – 7
9. Основний перелік платних послуг – ксерокопіювання, сканування документів
10.Кошти, зароблені  від платних послуг – 1135 грн
11. Запроваджені інновації: Особливого імпульсу інноваційному розвитку бібліотечних закладів району надав проект “Бібліоміст”. Завдяки якому в ЦБС  діє 4 інтернет – пункти, де користувачі мають змогу одержати різноманітні послуги.
Можливість використовувати сучасні технології дала новий поштовх розвитку рекламної діяльності. Використання вільного доступу до Інтернету значно розширло і оновило коло бібліотечних послуг. Відтепер у інтернет – пунктах бібліотек можна знайти будь-яку правову інформацію, що цікавить користувачів, зробити копії бланків,отримати консультацію фахівців особисто й через Інтернет. Безкоштовні послуги бібліотек допомагають членам громад у вирішенні безлічі життєвих питань – спілкування в соціальних мережах, працевлаштуванні, он-лайн реєстрації на ЗНО, подання on-line заявок на отримання віз, реєстрації на чергу в пунти пропуску зони АТО,  придбанні різних товарів, ліків через Інтернет-магазини, доступі до роботи органів влади, оформленні субсидій, і допомог на дітей. При Інтернет –пунктах діють ПДГ (пункти доступу громадян до офіційної інформації) Відвідувачі знайомляться з матеріалами сайтів Верховної Ради України, урядового порталу та з сайтами місцевих органів влади (райдержадміністрації, районної ради, седищної ради).
12. Кількість та тематика клубів за інтересами – 21
13.бібліотеки ЦБС в ЗМІ (кількість публікацій) – 22 (районні газети «Світлиця», «Ехо»)

Назва бібліотеки
Назва клубу
Вікове призначення
Тематика
К – сть членів
К – сть
засідань
1
РДБ
Юні природолюби
дитячий
природничий
14
10
2
ЦРБ
«Джерело»
різні
Літературний
12
12
3
ЦРБ
Вільні Духом
Молодіжн.
Літературний
15
12
4
ЦРБ
«Рідна Земля»
юн
Народознавчий
18
5
5
Пристанційнівська
«Орієнтир»
юн
Різноплановий
13
7
6
Драбинівська
«Умілі ручки»
дитячий
Дитяча творчість
18
8
7
Крутобалківська
«Господарочка»
різні
Домоводство
11
4
8
Зачепилівська
«Хвоїнка»
дитячий
Природничий
10
5
9
Малоперещепинська
«Кругозір»
юн
Різноплановий
16
5
10
Писарівська
«Літературна світлиця»
різні
Літературний
11
6
11
Полузірська
«Умілі ручки»
дитячий
Дитяча творчість
7
19
12
Соколовобалківська
«Вишиваночка»
Різні
Домоводство
9
10
13
Соколовобалківська
«Вечірня зоря»
Різні
Народна творчість
13
12
14
Супротивнобалківська
«Умілі ручки»
дитячий
Дитяча творчість
8
8
15
Нехворощанська
«На берегах Орелі»
Юн

Краєзнавчий

12

10

16
Нехворощанська
«Тим, кому за…»
Пенсіонери
різноплановий
10
11
17
Нехворощанська

Надвечіря

пенсіонери
літературний
15
2
18
Маячанська
«Берегиня»
різні
Народознавство, краєзнавство
20
6
19
Маячанська
«Казка на долоньці»
Сімейного читання
Літературний
15
7
20
Великокобелячківська
З книгою відкриваємо світ
Сімейного читання
літературний
12
5
21
Лелюхівська
Співрозмовник
різні
різноплановий
9
4

254
148

13. Робота бібліотек в режимі неповного робочого дня :
       На 0,75 ставки – 7 чол.,
       На 0,5 ставки –   18 чол.,
       На 0,25 ставки – 5 чол.
14. Кількість бібліотек, які не опалюються із загальної кількості бібліотек – 19 .
15. Кількість бібліотек, яким передплачено періодичну пресу  на  І півріччя 2016 року  –  32 бібліотеки.
Телефон ЦРБ – 3 – 10 – 54
Електронні адреси :
  1. nslibraries@ex.ua – Новосанжарська ЦРБ
  2.  kultura.kultura@ukr.net – Новосанжарський відділ культури
Адреси блогів : nslibraries.blogspot.com блог Новосанжарської ЦБС
http://nehvorsbf.blogspot.com – блог Нехворощанської СБФ
nslibrarykid.blogspot.com – блог Новосанжарської РДБ


Директор ЦБС                                                                     В. В. Нездойминога