Нові надходження літературиНОВІ НАДХОДЖЕННЯ - 2016
84(4Укр)6 Художня література
Базів В. Армагедон на Майдані[Текст] : роман – реквієм / Василь Базів. – К.: Український пріоритет, 2014. – 160с. – 45,00

Винниченко В.Оповідання. Народний діяч. Краса  і сила [Текст] / Володимир Винниченко;передм. М. Жулинського; упоряд., прим. та комент. С.Гальченко; Ін-т літератури ім.. Т.Г. Шевченка НАН України;Укр. Вільна Акад. Наук у США. – К.: САНКЦЕНТ ПЛЮС, 2015. – 800с. 209 грн. 00к.

 Grand готель [Текст] Роман / Януш Леон Вишневський; пер. з пол. Т. Чужа. – К.: РІДНА МОВА, 2015. – 352с., 88грн. 00к.

Гюнтекін Р.Н. Листопад [Текст]Роман / Решат Нурі Гюнтекін; пер.Ю.В. Григоренко; худож. оформлювачЛ.П. Вировець. – Х.: Фолдіо. 2015. – 158 с., 46грн. 80к.

Дорога  безсмертя : Дмитро Коряк [Текст]: спогади, фото, вірші / набір Надія Гринь – Полтава: ТОВ «Перша експериментальна друкарня», 2016. – 160 с. – 52 грн.00к.

Еко У. Номер нуль [Текст] роман/ Умберто Еко. – Х.: ФОЛІО, 2015. – 191 с., 63 грн. 44к.

Корній Д. Зворотній бік сутіні [Текст] Роман / Д. Корній. – Х.: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. – 288с.: іл., 89 грн. 00к.
КотлярР. Ю. Посміхнулись? Дякую! [Текст] / Роман Котляр; в авторській редакції, - Оржиця, 2015. – 36с.: фото. – 1000 екз. – 15 грн.00к.

Лис В.С.  Графиня [Текст] Роман / В. Лис. – Х.: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. – 224с., 84грн. 00к.

Литовченко Т. і О. Фатальна помилка[Текст] авантюрн.- іст. Роман / Тимур і Олена Литовченки. – Х.: Факт, 2015. – 319 с., 67грн. 60 к.

Лущик П. Тамплієри короля Данила[Текст] роман / Петро Лущик. – Х. : Фоліо, 2015. – 286с., 57 грн. 20к.
Міняйло В. На ямні зорі [Текст] Романи / В.О. Міняйло; упор. Та передм. А.І.Гая. – К.: Укр. Письменник, 2015. – 656 с., 111 грн. 00 к.

Мовчан П. Серцевина [Текст] Поезії  / П.М. Мовчан. – К.: УКР ПИСЬМЕННИК, 2015. – 656с., 112грн. 00к

Мойєс Дж. До зустрічі з тобою[Текст] роман / Джоджо  Мойєс. – Х.: КНИЖКИВИЙ КЛУБ « Клуб сімейного дозвілля», 2016. – 384с.. 82 грн. 00к.

Несбью Ю. Син: роман[Текст] / Ю. Несбью; пер. В.Б.Чайковського; худож. – оформлювач Д.О.  Самойленко. – Харків: ФОЛІО, 2014. – 574с., 93 грн. 60к.

Олійник Б. Крик [Текст]Поезії / Б.І.Олійник; передм. М.В. Шевченка. – К.: Укр. Письменник, 2015. – 380с., 58грн. 00к.

Поденщикова Н.Шлях до істини[Текст] / Надія Поденщикова. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – 438с. – 140грн.00к.

Рудневич М. Я з Небесної Сотні [Текст] / М. Рудневич. – К. : «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2014. – 182с., 45грн. 00к.

Симоненко В. Я для тебе горів український народе [Текст] до 80 – ліття від дня народження  В. Симоненка. – ПОЛТАВА : Полтавський літератор, 2015. – 246 с., іл., 42 грн.45к.

Сніжко М. Симоненкові світанки [Текст] / М.Сніжко. – м.Черкаси: «ІНТРОЛІГАТОР», 2015. – 2012С., 42 ГРН. 80К.

Стріха М. Улюблені переклади [Текст] Поезії / М.В. Стріха. – К. : укр. письменник, 2015. – 724 с., 111грн. 00к.

УльяненкоО. Серафима [Текст] / Олесь Ульяненко; худож. – оформлювач Д.О. Самойленко. – Харків: ФОЛІО, 2015. – 217с., 57 грн. 20к.

Ульянченко О. Сталінка. Дофін Сатани[Текст] романи / О. Ульянченко. – Х.: Бібліотекар, 2015. – 507с., 57грн. 20к.

Федюк П. Вибрані твори [Текст] 2 – е вид., доповнене – Львів : ТРІАДА ПЛЮС,2015. – 784 с., іл., 190 грн. 00к.

63.5(4Укр)Етнографія України
Стафійчук О. Мольфари України(Чарівний світ вірувань та традицій українського народу)[Текст] / О.Стафійчук. – К. : Техніка, 2015. – 200с. , 87грн. 20к.

63.3 Історія
Ревегук В. Полтавщина під німецькою окупацією (1941 – 1943)[Текст] Нариси історії / В.Я. Ревегук. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – 388с., 42 грн.00к.
Сидоренко О. Межа вибору[Текст]/ О. Сидоренко. – ПОЛТАВА, 2015. – 80 с., 21 грн. 00к.

Снайдер Т. Кровавые земли : Европа между Гитлером и Сталиным [Текст] / Тимоти Снайдер. – К. : Дуліби, 2015. – 584с., 65 грн. 00к.

63.4(4УКР) Археологія України
Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2015 [Текст]: Збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Відп. Редактор Супруненко О.Б. – К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 208с. – 39 грн. 00к.

65.9 (4Укр)Економіка України
Воронянська А.П. Мотивація праці в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : Монографія. – ПОЛТАВА: РВВ ПУСК, 2008. – 141с., 18грн. 00к.

81.2 Мови світу
Новогрецько – український, українсько – новогрецький практичний словник / уклад. О.В. Угрінович. – К.: Криниця, 2015. – 416с., 109 грн. 00к.

66.3(4УКР) Внутрішня політика України
Филипович Л. Майдан і церква [Текст] / Людмила Филипович. – К.: Техніка, 2015. – 656с.: іл. – 352 грн.25к.

85.14(4УКР) Живопис України
Катерина Білокур[Текст] Книга – альбом / Н.Л. Розсошинська. – К. : Мистецтво, 2015. – 152 с.,ыл., 328 грн. 00к.

85.12(4Укр) Декоративно – прикладне мистецтво
Сапура О.В. Народні  художні промисли України: Ukrainian folk arts and cratts[Текст ] / пер.на англ.Теличук Г.О., ВілковаД.С., Брацюк А.Т., К.: ПП «Агенство по розповсюдженню друку», 2015. – 256с.: іл.145грн.00к.
63.3 (4УКР) Історія України
Від Володимира Мономаха до Романа Галицького: Київський літопис 1113 – 1199[Текст] / автор перев. із старослав. мови, післямови, комент. та приміт.
 В.В. Яременко. – Київ : Веселка, 2015. – 506с.: іл. – 296 грн. 00к.
Коляда І.А. Пилип Орлик / І.А. Коляда, С.Ю. Коляда, С.Ю.Коляда, О.Ю. Кирієнко; худож. – оформлювач С.В. Вдовиченко. – Х.: ФОЛІО, 2015. – 121с., 37грн. 44к.
83.3 (4УКР) Література України
Шевченківська енциклопедія [Текст] В6т. – т.6. Т – Я / НАН УКРАЇНИ, Ін – т. л – ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. М.Г. Жулинсьний (гол.) та ін. – К., 2015. – 1120с., 210 грн. 00к.

Шевченківська енциклопедія [Текст] В 6т. – т.5 пе – с / НАН УКРАЇНИ,ін – т л- ри ім. Т.Г. Шевченка; редкол. : М.Г. Жулинський (гол.)та ін. – К., 2015. – 1040с., 198грн. 11к.

Нові надходження літератури
Окремі види релігії
Коляда І. Микола Лисенко [Текст] / І. Коляда, С. Вергун. – Х. : ПЕТ, 2015. – 128 с. – 29 грн. 70 к.

Ломачинська І. Монастирі України [Текст] / Ірина Ломачинська; фотохудож. Ю. Бусленко, О. Іванов, Р.Михайлюк, М. Ференцев, В.Хмара. – К.: Балтія – Друк, 2015. – 208 с.:іл. – 287 грн. 50к.

Михайлина Л. Успенський собор [Текст] / Любомир Михайлина; О. Сіткарьова; Сергій Пивоваров; Наталія Абашина; Григорій Полюшко; пер. з англ. Підписів та ілюстр. О.Черняхівскої. – К.: ТОВ Новий  друк, 2015.- 200с.: фото. – 320грн.

Художня фотографія
Україна не повторна:[Фото альбом ] /авт. вступ . ст. М. Попович – Х.: ТОВ Балтія – Друк,2015. – 112с. (Українською, англійською, російською, німецькою, французською та італійською мовами) . – 471 грн. 43 к.

Фольклор окремих народів і країн
Ковтун. А. Вода й вогонь в українських легендах та віруваннях[Текст] : літературно – художнє видання. Вид. перше / Алла Ковтун. – К.: Успіх і кар’єра, 20158. – 144с. : кольор. іл. – 160грн.00к.

Український фольклор
Українські народні пісні з нотами [Текст] / худ. ред. М.І.Преварська. – К. : Велес, 2015. – 192с. – 103 грн.
Скульптура
Вечерський Замки та фортеці України[Текст] /Віктор Вечерський; фотозйомки Сергія Тарасова; обробка зображень В. Сульженко. – Л. : ТОВ Балтія – Друк, 2015. – 152 с.: іл. – 259грн. 90к.
Література України
Сверстюк Є.О. Гоголь і українська ніч[Текст] : есеї / Євген Сверстюк; вид. 2 – ге, Виправлене. – К. : ТОВ Видавництво КЛІО , 2013 -328с. : іл.- (парал. анот. англ.). – 78 грн. 80 к.

Українські поети [Текст] : довідник / худ. Ред. М.І. Преварська. – К. : Велес, 2015. – 288с. – 80 грн. 60 к.

Шкандрій М. Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920 – х років [Текст] /  Мирослав Шкандрій ; пер. з англ. Т. Цимбала – 2 – ге вид. – К. : Ніка – Центр, 2015. – 384с. – 87 грн.


Художня література
Андрухович С. Фелікс Австрія [Текст] : роман / Софія Андрухович. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. – 288с., 459грн. 10к.

Антологія української фантастики Х ІХ ст.[Текст] / упорядник Ю.Винничук. -  К. : КЕТС, 2015. – 608с. – 100 грн. 00 к.

Вільчинський О. Льодовик [Текст]: антиутопія / Олександр Вільчинський. – К.: ПАК « Укр видав поліграфія», 2015. – 288с.- 40 грн. 00коп.

Войнович В.М. Монументальна пропаганда [Текст]: / В.М. Войнович; пер. з рос. М.Ф. Каменюка. – К. : Дніпро, 2015. – 376с. – 173 грн. 3к.

Волков О. Мертві квіти [Текст] / Олексій Волков. – К. : Нора Друк, 2013. – 320 с. –(Морок). – 52 грн. 50 к.

Дереш Любко. Остання любов Асури Махараджа[Текст] : роман. – К.: Нора – Друк, 2013. – 226с. – (Читацький клуб). – 57 грн. 75 к.

Іванчук Р.І. Вогненні стовпи[Текст]: тетралогія / Роман Іванчук; худож. – оформлювач Є.В.Вдовиченко: - Харків: Фоліо, 2015. – 507с. – (Історія України в романах). – 80 грн. 00к.

Іванчук Р.І. Руїна  [Текст] / упорядник і автор передмови О.І. Гуржія. – К. : видавництво гуманітарної літератури, 2015. – 432 с. – 108 грн. 45 к.

Керуак Дж. У дорозі [Текст] / Джек Керуак; пер. М. М. Козлової; худож. – оформлювач Д.О. Самойленко. – Харків: Фоліо, 2015. – 478с. – ( карта світу). – 60 грн. 00к.

Кононеко Є. Кат [Текст] : новели / Євгенія Кононенко. – Львів: Видавництво Анетти Антоненко,2014. – 124с. – 48 грн. 00к.

Литовченки Т. та О. Шаленні шахи [Текст] / Тимур Литовченко, Олена Литовченко; худож. – оформлювач Л.П. Вировець. – Харків: Фоліо, 2015. – 64крб. 00к.

Олійник Б.І. Основи [Текст]: поезії, поеми / Борис Олійник; перевид. Перероб. – К.: Дніпро, 2015. – 696с. -214грн.70 к.

Палинський В. Бібліотекар [Текст] : новели й оповідання/ Віктор Палинський. – Львів : Апріорі, 2013. – 244 с. – 60 грн. 00 к.

Процюк  С. Чорне яблуко [Текст]: роман про Архипа Тесленка / Степан Процюк. – К.: Академвидав. 2013. – 192с. – (серія «Автографи часу»). – 44 грн. 00к.

Роздобудько Ірен . Ґудзик – 2. Десять років по тому [Текст] : роман / Ірен Роздобудько. – К. : Нора – Друк, 2015. – 320 с. (Читацький клуб). – 68 грн. 25 к.

Суворов В. Її ім’я було Татьяна [Текст] / Віктор Суворов. – К. : Гамазин, 2013. – 380с.: іл. – (Серія «Нетабачна історія»). – 65 грн. 00к.

Суворов В. Облом. Хроніка Великого Десятиліття. Кн.2.[Текст] / Віктор Суворов . – К.: Гамазин, 2015. – 312с. : іл. – (Серія «Нетабачна історія»). – 65 грн. 00к.

Суворов В. Остання Республіка[Текст] / Віктор Суворов. – К. : Гамазин, 2015. – 420 с. : іл. – ( Серія « Нетабачна історія»). – 65 грн. 00 к.

Шевченко Т.Г. Повісті. Художник. Близнюки. Прогулянка із задоволенням із задоволенням та не без моралі[Текст] / Тарас Шевченко; перекл. з рос. М.Чумарна. – Львів: Апріорі, 2015. – 320с.:іл. – 80 грн. 00к.

Шевчук В.О. Фрагменти із сувою мойр: Кросворд[Текст]: роман / Валерій Шевчук. – К.: Либідь , 2014. – 264с. – 44грн. 00к.

Шевчук В.О. Фрагменти із сувою мойр : Театр [Текст]: роман / Валерій Шевчук. – К.: Либідь. 2014. – 216с.- 47 грн. 25к.

Шевчук В.О. Фрагменти із сувою мойр : Милий кохання тягар [Текст] : роман / Валерій Шевчук. –К. : Либідь, 2014. – 216с. – 47 грн. 25 к.

 Ягелло  Йоанна . Кава з кардамоном[Текст]: роман / Йоанна Ягелло; пер. з пол. Божени Антоняк . – Львів: Урбіно , 2015. – 240 с. – 54 грн. 50 коп.

Ягелло. Й. Шоколад із  Чилі [Текст]: роман / Йоанна Ягело; пер. з пол. Божени Антоняк. – Львів: Урбіно, 0215. – 288с. – 60 грн. 00 коп.

Театр
Сліпченко К.О.  Роман Віктбк [Текст] / К. Сліпченко; худож. – оформл. В.М.Карасик. – Харків: ТОВ «Бібліотекар», 2015. – 121с. – 33 грн. 10к.
Музична культура України
Павльк Л.Л. Єлизавета Чавдар. Життя віддане мистецтву [Текст] / Лідія Павлюк. – Київ: Муз. Україна, 2015. – 144 с. – 90 грн. 62 к.
Засоби масової інформації
Уроки Дмитра Прилюка. Спогади, літературні твори [Текс] / авт. – упоряд. М.М.Сорока. – К. : ДП «Експрес – об'яви», 2015. – 392 с.: іл. – 140 грн.

Яцко Н.Б. PR.  Та маніпуляції [Текст] : практичний словник / Н.Б. Яцко ; ред. В.М.Карпенко. – К. : Видавець Карпенко В.М., 2015. – 472с. – 99 грн.

Домове господарство
Тарас Я,М. Таємниці бабусиної скрині [Текст] / Я. М. Тарас, - 2 – ге вид. , доп. – Львів : Апріорі, 2015. – 272 с. – 60 грн. 00 к.
Культура
Попович Мирослав Культура [Текст]  илюстрированная энциклопедия Украины / Н.В.Попович. – К. : Балтыя – Друк, 2015. – 184 с. : ил. – 257 грн. 60 к.
Історія
Дорошенко О. Василь Стус [Текст] / О. Дорошенко. – Х. : Антологія, 2015. – 128с. – 22 грн. 05 к.

Духопельников В. Володимир Великий [Текст] / В. Духопельников. – Х. : ПЕТ, 2015. – 128с. – 27 грн. 50 к.

ПоповичМ.В. Кровавый век [Текст] Мирослав Попович; худож. – оформл. Е.Д. Кононученко. – К. : Кордон, 2015. – 990 с. : ил.- 212грн. 00к.                                                                                                                                                                                                     

Україна – європейська країна [Текст] / Автор. – укладач С.Чайковський. – К. : ТОВ « Балтія – Друк», 2015. – 124 с.: іл. – (Використані факсимільні копії рідкісних історичних документів). – 340 грн. 50 к.

Українське козацтво[Текст] / автор – укладач Б. Черкас. – К. : Балтія – Друк, 2015. – 200 с.: іл. – 486 грн. 44к.
Внутрішні хвороби
Згурська М. Микола Амосов [Текст] / М. Згурська; перекл. з рос. Л.Кіцина. – Х. : ПЕТ, 2015. – 128с. – 27 грн.60к.
Суспільні науки : Соціологія
Вояковський Д. Ментальні кордони в Європі без кордонів [Текст] / Даріуш Вояковський; пер. з польськ. В.Ф. Саган. – 2- ге вид., доповн. – К.: Ніка – Центр, 2015. – 320с. – 58 грн. 10 к.
Міжпланетні сполучення
Кокотюха, А. Іван Кожедуб[Текст] / А.Кокотюха; пер. з рос. В Немашкало. – Х.: ПЕТ, 2015. – 128с. – 31 грн. 10 к.

Шевчук С. Сергій Корольов [Текст] / С. Шевчук; пер. з рос. Н. Сидорової. – Х.: ПЕТ, 2015. – 128 с. – 31 грн. 10к.
Рукоділля
Лукашенко Т. Українські обереги своїми руками[Текст] / Тетяна Лукашенко. – Х. : Віват , 2015. – 224с. – (Корисна книга). – 33 грн. 50к.
Країзнавство
Гирич І. Київ: люди і будинки[Текст] /  Ігор Гирич. – К.: Либідь, 2015. – 432 с.: іл. – 274 грн. 00к.

Троневич П. Прогулянка Волинню та Луцьком[Текст] / П. Троневич,
 О. Карпіна; уклад. П. Троневич. – К.: Балтія Друк, 2015. – 161с. – іл. – 257 грн. 60 к.
 НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 2015
Краєзнавство  України
Адміністративно – територіальний поділ Полтавщини (1648 – 2012 р.р.) [Текст]: Довідник з історії адміністративно – територіального поділу; вид. друге;  переробл. і доповнив ю – Полтава: Тов. «АСМІ», 2012. – 399с. – 25 грн.
Археологія України
Малоперещепинське диво [Текст] нарис – Полтава : ТОВ «АСМІ» . 2013 – 104 с. 30 грн.
Старожитності Лівобережного Подніпров’я [Текст] збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – Полтава. 2013. – 280 с., 40 грн.
Історія України
Лунін С.І. Іван Самойлович [Текст] / С.І. Лунін. – Чарків : ТОВ «ПЕТ», 2013. – 128 с.,18 грн.

Рощина Н. Роксолана [Текст] / Н. Рощина. – Х. : ТОВ фірма «Антологія», 2013. – 128 с.,18 грн.

Савченко В.А. Нестор Махно [Текст] – Х. : «ПЕТ» , 2013. – 128 с. – 18 грн.
Савченко В. Павло Скоропадський [Текст] / В.А. Савченко. – Х. : ТОВ «ПЕТ», 2013. – 128 с.,18 грн.

Солдатенко В.Ф.  Проект «Україна». 1917 – 1920 рр. Постаті [Текст] / В.Ф. Солдатенко. Кіровоград : ІМЕКС – ЛТД. 2013. – 511 с., 54 грн. 60 к.

Сорока Ю.В. Бій під Крутами [Текст] / Ю. В. Сорока . – К. : Золоті ворота, 2013. – 120 с. – 29 грн. 40 к.

Сорока Ю.В. Брестська унія [Текст] /  Ю.В. Сорока. – К.: Золоті  Ворота. 2013. – 119 с., 29 грн. 40 к.

Сорока Ю.В. Дмитро Байда – Вишневецький [Текст] / Ю. В. Сорока. – К. : Золоті ворота, 2013. – 120с.,29 грн. 40 к.

Тагліна Ю. С.  Михайло Грушевський [Текст] / Ю.С. Талгіна. – К. : Тов «КЕТС», 2013. –128 с., 18грн.

Тома Л.В. Петро Конашевич Сагайдачний  [Текст] / Л. В. Тома. – Кіровоград: Імекс – ЛТД. – 2013. – 119с., 29 грн. 40 к.

Яневський Д.Б. Проект « Україна». 30 червня 1941 року, акція Ярослава Стецька / Д.Б.Яневський . – Х. : Факт, 2013. – 283 с., 49 грн. 35 к.

Яневський Д.Б. Проект «Україна»  Жертва УПА. Місія Романа Шухевича [Текст] / Д.Я. Яневський. – Х : Факт, 2013. – 283 с., 49 грн.35 к.

Всесвітня історія
Мустафін О. Справжня історія стародавнього світу / О.Р. Мустафін . – Х. : ТОВ «Бібліотекар», 2013 . - 349 с., 89 грн. 25 к.
Етнографія
Белей Л. О. Ім’я дитини в українській родині / Л.О. Белей ; худож. –оформлювач О.М. Артеменко. – К. : ТОВ «Далечінь», 2013. – 288 с., 25 грн.
Фінанси. Грошовий обіг. Кредит
Оксаніч С.М. Нація Колобків починає і виграє [Текст] / Сергій Оксаніч . – К.: ВГ. « АТОПОЛ» 2013 . – 128 с. : іл. – 18 грн. 90 к.
Економіка . Економічні науки
Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник [Текст] У 2 т. Т. 1 /Я.С. Ларіна, О.А. Устенко; С.І. Юрій ; за ред. С.В. Мочерного . – Львів : Світ, 2011 . – 616 с., 50 грн.
Внутрішня політика України
 Кокотюха А.А.  Ленід Кравчук [Текст] / А.А. Кокотюха . – К. : ПАТ ДАК  «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ», 2013 . – 128 с. , 18 крб.
Держава і право Укураїни
Сидоренко . Ю. Паспорт [Текст ] / автор ідеї Ю. Сидоренко ; автор текстів І. Криштопа . - Консорціум«ЄДАПС», 2008 . – 124 с. – 50000 пр. – 35 грн.
Бібліотечна справа . Бібліотекознавство
Бібліотечна кухня [Текст]: 32 рецепти від успішних сучасних бібліотек . – К., 2013 . – 84 с.: фото . – (Програма «Бібліоміст»). – 30 грн.

Українська література Гоголь . Містика та реальність [Текст] / упорядн. Л. Цуріка . – К.: АВІАЗ, 2013. – 128 сю : іл . – 49 грн. 35 к.

Гончар О. «Берегти світло в душі» [Текст ] про  вірум та сім’ю : із щоденникових записів / О. Гончар; упрорядкув., Л. О. Гончар . – К.: 2013. – 226 с.: іл. , 30 грн.

Лазарук М.Я. Микола Вінгаровський : Степовий Сварог : Все про незабутні мандри Україною з Миколою Вінгаровським / М.Я. Лазарук . – Х.: ТОВ «ПЕТ», 2013 . – 192 с., 20 грн.

Панасенко Т.М. Марко Вовчок [Текст] / Т.М. Панасенко . – К.: ПАТ ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ», 2013. – 128 с., 18 грн.

Редінг Б. Безумці : З історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної [Текст] романи / Барабара Редінг . – К. : ВЦ «Академія», 2012. – 184 с., 50 грн.

Тома Л.В. Микола Гоголь [Текст] / Л.В.Тома . – Х.: ТОВ фірма «Антологія», 2013 . – 128 с., 18 крб.

Чухліб Т.В. Козацьке коріння Миколи Гоголя [Текст] / Тарас Чухліб , - К.: Наш час , 2013 . – 271 с. – (сер. «Невідома Україна») . – 54 грн. 57 к.

Шевченко Т.Г.: невідомі сторінки життя [Текст] / упорядн. Л. Цуріка . – К АВІАЗ, 2013 . –72 с.: іл . –47 грн. 25 к.

Чухліб Т.В. Козацьке коріння Миколи Гоголя [Текст] / Тарас Чухліб , - К.: Наш час , 2013 . – 271 с. – (сер. «Невідома Україна»). – 54 грн. 57 к.

Художня література
Білий Д. Волонтер [Текст] / Дмитро Білий . – Донецьк : ПП «КД «Проспект – Прогрес», 2013 . – 288 с., 45 грн.

Винничук Ю.П. Танго смерті [Текст] : роман / Ю.П.Винничук ; оформл. О.М. Іваноав .- Х.: Фоліо, 2013. – 379 с. – 54 грн.60к.

Вільчинський .К. Дерева на дахах [Текст] : роман / О.К. Вільчинський : худож. – оформлювач О.М. Артеменко . – К.: «ТОВ « ШАНС», 2013. – 26 грн.

Вільчинський О.К. Останній герой [Текст] повість / О.К.Вільчинський ; худож. – оформлювач О.М. Артеменко . – К.: ТОВ «КЕТС», 2013. – 224с.-22грн.

 Волков О. Емісар [Текст] / О. Волков . – К.: Нора – Друк, 2012 . – 287с. , 39 грн. 90 к.

Дереш Л. Миротворець [Текст] : Повісті та оповідання / Л. Дереш . – Львів: Кальварія, 2013 . –196 с., 48 грн.

Діброва В. Чайні замальовки [Текст]: оповідання / В. Діброва : передм. С.  Іванюка. К. : Унів . вид – во Пульсари, 2012. – 196 с., 21крб.

Есаулов О. Антивірус [Текст] /О.Ю. Есаулов . – Луцьк : Пра .Т «Волинська обласна друкарня», 2013 . – 208 с. – 21 грн.

Есаулов О.Ю. Канікули для інформи [Текс] / О.Ю. Есаулов . – Кіровоград : імекс ЛТД, 2013 . –236 с., 44 грн. 10к.

Есаулов О.Ю. Таємниця Великого Сканера [Текст] / О.Ю. Есаулов . – Луцьк : ПРАТ «Волинська обласна друкарня», 2013. – 144с.,20 крб.

Ігнатова Н. Доторкнутися до небес [Текст] / Ната Ігнатова . – Донецьк : ПП «КД «Проспект – Прес», 2013 . – 416 с. – 50 грн.

Когтянц К.А. Покохати відьму [Текст] роман / К.А. Когтянц ; худож . – оформлювач О.А.Артеменко . – К.: ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія», 2013.- 192 с., 21 грн.

Кокотюха А. Таємне джерело [Текст] : роман / Андрій Кокотюха ; перед. М.Ю.Макарова. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля» , 2013. – 288 с., 29 грн. 67к.

Литовченко Т і О. Кинджал проти шаблі [Текс] / Т. і О. Литовченки . – Х. : ТОВ Твори. Об – ня. « Гімназія» , 2013 . – 315 с. , 46 грн. 20 к.

Нечитайло І. Мар’янська осінь Тараса [Текст] : поема - Полтава : Дивосвіт , 2013 . – 88 с .,14 крб.

Положій Є . В. Юрій Юрійович улюбленець жінок [Текст] / Є. В. Положій . – Харпків : Фоліо, 2013 . – 218 с. – 33 грн. 60 к.

Роздобудько І. Арсен [Текст] : повість / Ірен Роздобудько ; 2 – ге вид. без змін. – К.: Гранів – Т., 2013. – 224 с. – 43 грн.

Роздобудько І. ЛСД. Ліцей слухняних дружин [Текст] : роман / Ірен Роздобудько ; передм. Т.Вергелес.– Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013 . – 320 с. : іл. . – 25 грн. 42 к. 

Сорока Ю.В. Арахнофобія [Текст] роман / Ю.В. Сорока . – Київ : Золоті Ворота, 2013. – 251 с.,39 грн. 90 к.

Чемерис В.П. Генерали  імперії [Текст] : історичний роман / В.Л. Чемерис . – Харків : ТОВ«Бібколектор» , 2013 . - 380 с. – 34 грн. 65 к.

Чемерис В.П. Орден на любов . Місто коханців на Кара – Денізі. Засвіт встали козаченьки [Текст]: роман і повість / В.П. Чемерис – Х.: ТОВ «Бібколектор», 2013. – 444 с.,40 грн. 95 к.

Чемерис В.Л. Смерть Атея [Текст] : роман / В.Л.Чемерис . – Харків : ТОВ «Бібколектор», 2013 . – 380 с. – 39 грн. 90 к.

Чемерис В.П. Ярославна [Текст]: роман / В.Л. Чемерис . – Харків : Фоліо, 2013. – 508 с., 63 грн.

Світова література
Звево І. Самопізнання Дзено [Текст] роман /* Пер. з іт. Тексту і передмови М. Прокопович . – Х: ТОВ Творч . об – ня «Гімназія» , 2013 . – 411 с., 42 грн.

Крістоф А. Грубий зошит. , Доказ, Третя брехня [Текст] : тилогія / Агота Крістоф; пер. З обр. І. О. Серебрякової . -  Харків : Фоліо , 2013 . – 383 с. – (Карта світу) . – 57 грн. 75 к.

Несбью Ю. Безтурботний [Текст] роман / Ю. Несбью; переклад В.С. Бойка ; худож – оформлювач О.Г. Жуков . - Фоліо, 2013 . – 607 с., 57 крб. 75к.

Несбью Ю. Таргани [Текст] роман / Ю. Несбью; пер. К.Г. Дуброви ; худож . -оформлювач Д. С. Самойленко . – Х.: Фоліо, 2013. – 381 с., 57 крб. 75 к.

Остен ДЖ. Емма [Текст] : роман / ДЖ. Остен; пер. З англ.В. К. Горбатька . - Харків: Факт, 2013 . – 447 с. – 57 грн. 75к.

Остен.ДЖ. Доводи розсудку [Текст]: роман / ДЖ. Остен; пер. з англ. Т.О. Шевченко .- Харків : Факт 2013. – т318 с.-57крб.75к.

Памук, О. Чорна книга [Текст] / О. Памук; пер.з тур. О.Б, Кульчинського; худож. – оформлювач О.Г. Жуков. – Харків: Фоліо, 2013. – 667 с. – 75 грн. 60 к.

Савіано Р. Гоморра [Текст] / Р. Савіано; пер. З англ.В.К.Горбатька; худож. – Оформлювач О.М. Івановча. – Х.: Фоліо, 2013 . – 447 с., 50 крб. 40 к.

Токарчук О. Бігуни [Текст] роман / О. Токарчук; пер. З пол.О.Т. Сливинського; худож – оформлювач О.М. Артеменко. – К: ТОВ «КЕТС», 2013 . – 416 с., 29 грн.

Хьог,П. Тиша [Текст]: роман / П. Хьог; пер. В.М.Верховня; худож – оформл. Д.О. Самойленко. - Харків: Фоліо, 2013 . – 509 с. - (Карта Світу ) . – 67 грн. 20 к.
Музика
Луценко Д. Криниця мого кохання [Ноти] : Пісні / Дмитро Луценко; вид .2 – ге; з доповн. Та змінами. – Полтава : ТОВ « АСМІ», 2013. – 256 с. – 65 грн.
Довідкові видання
Енциклопедія сучасної України [Текст] / ред. колегія : І.М.Дзюба , А.І. Жукрвський, М.І.Железняк та ін. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. – 712 с. (т. Київ – КОК) – 10000пр. - 47 грн.

Гнатюк Л. Циркова вистава [Текст] / Людмила Гнатюк; худож. І. Дубровіна – Заболотська . – К. : ГО «Об'єднання «ВСЕСВІТ», 2013 . – 30 с.: іл. – 49 грн.

 

Природничі науки

В. И. Вернадський. Крымское наследие [Текст] / сост. Н.В. Багов, В.В. Лавров, Н.А. Сьедин и др. – К.: Либідь, 2012. – 272 с. 1000пр. – 107грн. 28к.

Сегеда С. У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України. / Сергій Середа. – К.: Наш час, 2012. – 432с. – 2000пр. – 55грн. 52к. – (сер. «Невідома Україна»)

Тома Л.В. Володимир Вернадський [Текст] : - /Л.В. Тома. – К.: ПАТ «ДАК» «Укрвидавполіграфія», 2012. – 128с. – 20грн. 23к. – 3000пр.

Шляхами Тараса Шевченка. Чернігфівщина: [Текст]: путівник / АВТ тексту: С.Л. Лаєвський та ін. – К.: Богдана, 2012. – 276с.: іл. – 2000пр. – 64 грн. 16к.

Техніка

Артюх Л.Ф. Звичаї українців у народному календарі. [Текст] : науково-популярне видання. / Л.Ф. Артюх. – К.: Балтія – Друк. – 2012. – 224с. іл. 199грн. 34к.

Історія. Історичні науки

Генерал Петр Шкидченко [Текст]: воспоминания современников и документы / авт.. идеи и составитель С. Бабаков; 2-е узд. – К.: Пресс-Кит, 2012. – 480с. 79грн. 24к.

Грушевський М. С. Твори: У 50т. [Текст] / редкол: П. Сохань. І. Гирич та ін., голов. ред.. П.Сохань. – Львів: світ, 2002. – т. 15: Серія «Рецензії та огляди»: (1898-1904) / упор. В. Шульга, В. Гельвак. – 2012. – 576с. – 73грн. 50к.

Грушевський М. С. Твори: У 50т. [Текст] / редкол: П. Сохань. І. Гирич та ін., голов. ред.. П.Сохань. – Львів: світ, 2002. –т.13: серія «Літературно-критичні та художні твори» (1887-1924) / упор Т. Бурлака. – 2012. – 592с. – 77грн. 30к.

Грушевський М. С. Твори: У 50т. [Текст] / редкол: П. Сохань. І. Гирич та ін., голов. ред.. П.Сохань. – Львів: світ, 2002. – т. 16: Серія «Рецензії та огляди» (1905-1913) / упор. М. Карпаль, А. Фелонюк. – 2012 с. – 39грн. 40к.
Енглунд П. Полтава: Розповідь про загибель однієї армії [Текст] / Петер Енглунд; пер. зі швед. О. Сенюк, О. Бунецька; худож. – оформлювач Б.П. Бублик. – Харків: Фоліо; Стокгольм: «Шведський ін.-т» 2012. – 348с. – 3000пр. – 67грн. 08к.

Князі України [Текст] / авт. упоряд. Фелікс. Левітас. – К.: Казка, 2012. – 64с.: іл. – (Легенди та перекази) 40грн. 73к.

Коляда І.А. Битва під Берестечком [Текст] / І.А. Коляда, С.А. Марченко, О.Ю. Кирієнко; худож.-оформл. О.Г. Жуков. – К.: Шанс, 2012. – 128с.- 18грн. 78к.

Коляда І.А. Кирило Розумовський [Текст] / І.А. Коляда, В.І. Милько. – У.: ПАТ «ДАК» «Укрвидавполіграфія», 2012. – 12/8с. – 21грн. 18к.

Коляда І.А. Отаман Іван Сірко [Текст] / І.А. Коляда, Є.В. Биба; худож.-оформлювач О.Г. Жуков. – Харків: Фоліо, 2012. – 121с. – (Знамениті українці). – 21грн. 06к.

Косміна О.Ю. Традиційне вбрання українців [Текст] / Оксана Космітна. ТОМ 2: Полісся. Карпати. – К.; Балтія-Друк. – 2013. – 160с.: іл.. – (українською та англійською мовами). – 190грн. – 91к.

Кралюк П.М. Князі Острозькі [Текст] / П.М. Кралюк. – К.: ПАТ «ДАК» «Укрвидавполіграфія», 2012. – 128с. – 20грн. 97к.

Кушерець В. Через терни – до України [Текст] / Василь Кушерець; Василь Василенко; 2-ге вид., перероб. – К.: Знання України, 2012. – 152с.: іл. – 20грн.

Мицик Ю.А. Св. Петро Могила [Текст] / Ю.А. Мицик. – К.: ПАТ «ДАК» «Укрвидавництвополіграфія», 2012. – 128с. – 21грн. 64к.

Михайлов Драгаманов. У спогадах [Текст] / уклали І.С. Грищенко, В.А. Короткий. – К.: Либідь, 2012. – 312с.: іл.. – 195грн. 00к.

Національний музей історії України «У двох томах» : альбом / Н. Г. Ковтанюк; О.В. Іванова; З.О. Зразюк; А.В. Литовченко; А. С. Андріуца; О.В. Шевченко; фотозйомка Д.В. Ключка. – К.: Мистецтво, 2012. Т. 2 – 336с.: іл. – Укр. ст.. і текстівки. Англ.. – 669грн. 70к.

Підлуцький О. 25 партнерів на тлі епохи [Текст] / Олекса Підлуцький; іл. В. Бариби; худож. – оформл. Ю. Романіка. – Харків; Фоліо, 2012. – 475с; іл. – 58грн. 46к.


Проект «Україна»: Галерея національних героїв [Текст] / Автор – упорядник А.Ю. Хорошевський. – Харків: ТОВ «Бібколектор», 2012. – 410с. – 35грн. 33к.

Солдатенко В.Ф. У вирі революцій і громадянської війни (актуальні аспекти вивчення 1917-1920рр) в Україні / НАН України інститут політичних і етнонаціональних  досліджень ім. І.Ф. Кураса Український інститут національної памяті. – К.: Парламентське видавництво, 2012. – 272с. – 96грн. 28к.
Сорока Ю.В. Чигиринські походи [Текст] Ю.В. Сорока; худож.-оформлювач О.Г. Жуков. – К.: Шанс, 2012. – 128с. – 18грн. 78к.

«Скарбниця потребна й пожиточна» [Текст]: українські монастирські літописи, життя, повчання ченцям, чуда та ін. / упоряд. Вступна стаття та коментарі В. Шевчука. – К.: Либідь, 2012. – 448с., іл. – 234грн. 94к.

Тома Л.В. Данило Апостол [Текст] / Л.В. Тома. – ПАТ «ДАК» «Укрвидавполіграфія», 2012. – 96с. – 16грн. 63к.

Швець С.А. Переяславська Рада [Текст] / С.А. Швець. – Харків: ПЕТ, 2012. – 128с. – 21грн. 40к.

Культура. Наука. Освіта

Киричок Т.Ю. Український тлумачний словник елекронних видань [Текст] / Т.Ю. Киричок. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 128с. – 1000пр. 47грн. 23к.
Корінний М., Шевченко В.Ф. Короткий енциклопедичний словник з культури [Текст]: / М.М. Корінний, В.Ф. Шевченко, відп. ред. В.Ф. Шевченко. – К.: Україна, 2012 – 384с. – 1000пр. – 90грн. 08к.

Кузьмін Г.Ю. Билиці та вигадки нашого футболу [Текст]: / Г.Ю. Кузьмін. – Харків: ТОВ «Будинок друку», 2012. – 314с. – 3000пр. 36грн. 42к.
Сільвестров О.В. Олег Блохін [Текст] / О.В. Сільвестров. – Харків: Фоліо, 2012. – 121с. – 3000пр. – 19грн. 38к.
Шевченківські лауреати, 1962-2012: [Текст]: енцик. довід. / Авт. – упоряд., М.Г. Лобінський; Вступ. слово Б.І. Олійника. – 3-тє вид., змін. І допов. – К.: Криниця, 2012. – 864с.: портр. – 2000пр. 55грн. 57к.
Мовознавство

Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник: 250000+250000: два в одному томі: 500000 од. пер [Текст] / під заг. ред. В. Бусела. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2012. – 1568с. – 130грн. 00к.

Літературознавство

Агеєва В. Мистецтво рівноваги: Максим Рильський на тлі епохи [Текст] / Віра Агеєва. – К.:  Книга, 2012. – 392с. – (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»). – 50грн. 687к.

Удовіченко Л.М. Енциклопедія – довідник зі світової літератури [Текст] за загальною редакцією Н.М. Кадоб'янської. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 144с. – 27грн. 41к.

Художня література

Антоненко-Давидович Б.А. Смерть. Сибірські новели [Текст] / Б.Д. Антоненко-Давидович. – Харків: Фоліо, 2012. – 379с. – (історія України в романах); - 60грн. 36к.

Белль Г. Більярд о пів на десяту [Текст]: роман / Г. Белль; пер з нім. Є.О. Поповича; передмова Д.В. Затонського; худож.-оформлювач О.М. Іванова.-Харків: Фоліо, 2012. – 381с. – (5-ка нобелівських лауреатів). – 38грн. 34к.
 Борисполець В. Одкровення: верлібри. [Текст]: / Віталій Борисполець. – К.: ВЦ «Академія» 2012. – 256с. – 3000пр. 17грн. 93к.
Братунь Р. Глибини часу не міліють. [Текст] : вибране і упоряд. Н. Колесніченко-Братунь. – Львів: Світ, 2012. – 280с. – 2000пр. – 77грн. 70к.

Гогль М.В. Зібрання творів у семи томах том 7 історична проза. Статті Матеріали [Текст]: - К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2012. – 373с. (До 200-ліття від дня народження) – 2000пр. – 49грн. 85к.

Драч І.Ф. Найближення [Текст]: поетичні переклади й статті / І.Ф. Драч; упорядкування, вступ. ст. і комент. В.О. Брюггена. – Харків: Фоліо, 2012. – 380с. – 40грн. 24к.

Дімаров А.А. Прожити й розповісти [Текст] Вибрані твори / А.А. Дімаров. – К.: Дніпро, 2012. – 832с. – 71грн. 91к.

Діккенс Ч. Різдвяна пісня в прозі [Текст]: святочна повість із Духами. – К.: Грамота, 2012. – 160с. – 2000пр. – 57грн. 36к.

Еко У. Таємниче полум'я цариці Лоани [Текст]: ілюстрований роман / У. Еко; пер з італ. Ю.В. Григоренко. – Харків: Фоліо, 2012. – 412с. – 94грн. 87к.

Завгородній Ю. Задовгий день «И» Зона поза часом [Текст]: Роман. – Львів: Кальварія, 2012. – 176с. – 25грн. 39к.

Іванченко Р.П. Золоті стремена – 2 [Текст] / Р.П. Іванченко – Дніпро, 2012. – 880с. – 4000пр. – 60грн. 26к.

Іванчук Р.І. Мальви. Орда [Текст]: романи / Р.І. Іванчук. – Київ: Будинок письменників НСПУ, 2012. – 415с. – 55грн. 17к.

Кальдерон де ла Барка Життя – це сон [Текст]: двомовне видання для дітей та юнацтва / Кальдерон дела Барка. – К.: Грамота; 2012. – 112с.: іл. – 48грн. 84к.

Климчук В. Рутенія. Повернення відьми. [Текст]: вид. 2-ге. В. Климчук., - Вінниця Видавництво «Теза», 2012. – 4500пр. – 47грн. 00к.

Курков А.Ю. Львівська гастроль. Джимі Хендрікса: [Текст] : роман / А.Ю. Курков; пер. з рос. В.С. Бойка: худож. – оформлювач О.Г. Жуков; пер. з рос. В.С. Бойка: худож.-оформлювач О.Г. Жуков. – Харків: Фоліо, 2012. – 442с. – 3000пр. – 46грн. 00к.

Литовченко Т.І. Орлі, син Орлика [Текст] / Т.І. Литовченко, худож.-ілюстратор І.І. Яхін. – Харків: Фоліо, 2012. – 282с. – (історія України в романах). – 33грн. 54к.

Лузіна Л. Київські відьми. Меч і хрест [Текст] / Л. Лузіна; пер. з рос. В.С. Лузіна; пер з рос. В.С. Бойка; худож. – оформлювач О.Д. Кононученко. – Харків: Фоліо, 2012. – 431с. – 44грн. 08к.

Малик В.К. Князь Кий [Текст]: роман / В.К. Малик; худож. – ілюстратор І.І. Яхін. – Харків: Фоліо, 2012. – 282с. – (історія України в романах) – 33грн. 54к.

Матіос М. Амаргедон уже відбувся [Текст] : повість Марія Матіос. - Львів: ЛА «Піраміда», 2011. – 112с. – 37грн. 00к.
Матіос М. Вибрані сторінки з автобіографії [Текст] / Марія Матіос. Львів: ЛА «Піраміда». 2011. – 368с., - 48грн. 00к.

Матіос М. Жіночий аркан у саду нетерпіння [Текст] / Марія Матіос, вид 2-ге; - Львів: ЛА «Піраміда», 2011. – 308с. – 39грн. 00к.

Матіос М. Кулінарні фіглі [Текст] / Марія Матіос. вид., 2-ге; / худож. С. Іванова. – Львів: ЛА «Піраміда». 2011. – 208с., - 45грн. 00к.

Матіос М. Чотири пори життя [Текст] / Марія Матіос. вид., 2-ге; / худож. С. Іванов . – Львів: ЛА «Піраміда». 2011. – 264с., - 29грн. 00к.

Мушкетник Ю.М. Гетьманський скарб [Текст]: Роман / Ю.М. Мушкетик;  художн. – ілюстратор С.В. Кривенченко. – Харків: Фоліо, 2012. – 415с. – (історія України в романах). – 42грн. 17к.

Нечуй-Левицький І. Вибрані твори [Текст] / І.С. ечуй-Левицький; вступ. ст., упоряд. Г.М. Жуковської. – К.: Книга, 2012. – 352с. – 40грн. 97к.

Памук О. Мене називають Червоний [Текст]: роман / О.П. Памук; пер з тур. О.Б. Кульчинського; худож. – оформлювач Б.П. Бублик. – Харків: Фоліо, 2012. – 638с. – (Б-ка нобелівських лауереатів). – 52грн. 21к.

Роздобудько І. Перейти темряву [Текст] // В. Роздобудько: худож.-оформлювач О.М. Артеменко. – Харків: Фоліо, 2012. – 155с. – 31грн. 62к.

Севак-Паруйр Р. Немовкнуча дзвіниця [Текст]: поеми та вірші / Паруйр-Севак; пер. з вірм. М. Нестерчука. – Львів: «Каменяр» 2008. – 423с.: іл. - 35грн. 00к.

Сорока Ю.В. Іван Богун [Текст] роман: У 2т. т.2 / Ю.В. Сорока. – К.: Будинок письменників України, 2012. – 539 с. – 59грн. 50к.

Снядатко Н.В. Амаркорд [Текст]: романи есей / Н.В. Снядко. – К.: Будинок письменників, 2012. – 892с. – 58грн. 47к.

Словацький Ю. Зібрання творів: У 2т. [Текст] / Ю. Словацький; упоряд., вступ. ст. заг. ред.. Р. Лубківського. – Львів: Світ, 2011. – т.2 драматичні твори, українські письменники і критики про Юліума Словацького. – 2012. – 592с. – 235грн. 00к.

Флобер Г. Пані Боварі. Простадуша [Текст] / Г. Флоьер; пер. з фр. Миколи Лкаша та Михайла Гайдая; передмова Д.С. Наливайка; примітки Б.Б. Буніч – Ремізова; худож. – ілюстратор Л.Д. Киркач. – Харків: ТОВ «Будинок друку», 2012. – 339с., - 34грн. 50к.

Франзен Дж. Свобода [Текст] : роман Джонотан Франзен; пер. з англ.. А.О. Івахненко; худож. – оформлювач О.Г. Жуков. – Харків: Фоліо, 2012. – 447с. – (карта світу). – 68грн. 04к.

Українські прислів’я і приказки [Текст] / упорядник Т.М. Панасенко. – Харків: ТОВ «Бібліотекар», 2012. – 351с. – 30грн. 67к.

Шевченко Т.Г. «Я так її, я так люблю …» [Текст]: вибрані вірші та поеми / Тарас Шевченко; упорядкував і вступ. ст. М.Г.Жулинського; прим. С.А. Гальченка. – К.: Либідь, 2012. – 704с.: іл. – 333грн. 30к.


Чубач Г.М. Радість висоти [Текст]: поезії / Ганна Чубач. – К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. – 208грн. 00к.


Чемерис В.Л. Фортеця на Борисфені [Текст]: іст. роман / В.Л. Чемерис; худлж.-іл. С.В. Кривенченко. – Харків: Фоліо, 2012. – 443с. – (історія України в романах). – 44грн. 08к.

Психологія

Грасс Г. Блещаний барабан [Текст] / Гюнтер Грасс; пер. з нім. О. Логвиненка; передмова Д. Затонського; худож.-оформлювач А.П. Езрова. – Харків: Фоліо, 2012. – 955с. – (Б-ка нобелівських лауреатів). 67грн. 08к.

Мистецтво

Безклубенко С. Мистецтво: терміни та поняття [Текст] Енциклопедичне видання у 2 т.: т.1 (А-Л) / Сергій Безклубенко. – К.: ТОВ «Казка», 2010. – 240с.: іл., - 94грн. 50к.

Безклубенко С. Мистецтво: терміни та поняття [Текст] Енциклопедичне видання у т. 2 (М-Я) / Сергій Безклубенко. – К.: ТОВ «Казка», 2010. – 256с.: іл. – 94 грн. 50к.

Белічко Ю.В. Леонід Андрієвський-художник книги: Літопис життя і творчості [Текст]: мистецтвознавче дослідження / Юрій Белічко. – К.: «Криниця», 2012. – 408с. НОБІЛ. – 2000пр. – 63грн. 45к. (серія «Бібліотека Шевченківськогокомітету»)

Гнатюк Дмитро. Золотий шлях [Текст]: альбом. / В.Д. Гуркевач (вступна стаття), Г.М. ЯГнатюк (Упорядкування). – К.: Мистецтво, 2012. – 352с.: іл. – 1000пр. 247грн. 48к.

Корнійчук В.П. Маестро Анатолій Авдієвський Портрет хору з мозаїки: [Текст]: художньо-документальна повість / Володимир Корнійчук. – К.: Криниця, 2012. – 496с.: іл. Портрет. (серія «Б-ка Шевченківського комітету») – 2000пр. – 66грн. 64к.

Марголіна І. Ангели Врубеля [Текст] / Ірина Марголіна. – К.: Либідь, 2012. – 144с.: іл. – 90грн. 96к.

Скорик М. Камерно-інструментальні твори [Ноти] У двох залишках / Мирослав Скорик. – Музична Україна, 2012 І зошит : Твори для фортепіано. – 148с. – 63грн. 27к.

Скорик М. Камерно-інструментальні твори [Ноти] У двох залишках / Мирослав Скорик. – Музична Україна, 2012 ІІ зошит : Твори для скрипки і фортепіано. – 148с. – 63грн. 27к.

Українські жартівливі пісні [Текст] / упоряд., передмова, примітки М.М с.Красикова. – Харків: ТОВ «Бібліотекар», 2012. – 27 грн. 80к.

Атеїзм. Релігія

Пам’ятники національного культурного наследия Украины «Неизведанная Украина»[Текст] / Составит А. Глазовой, Ю. Ференцева, - К.: Балия – Друк. – 288с: ил. – 119грн. 09к.

Уайт Э. Великая борьба [Текст] Эллен Уайт; пер. с англ.. – Киев: «Джерело життя», 2012. – 608с. – 11грн. 00к.

Філософські наукиПрокопович Теофон Філософські праці Вибране [Текст] / Теофон Прокопович; упоряд. В.Д. Литвинов. – К.: Дніпро, 2012. – 616с.: іл. – 71грн. 15к.
Все частіше хочеться закутатися втеплу ковдру і дивитися на сніг завікномКоли всі фільмипереглянутіа Ви не знаєте чимсебе зайняти в холодну пору року -тоді поспішайте до нас вбібліотекуДетальніше дізнатисяпро новинки літератури Ви зможетесаме зараз:

Природничі науки

В. И. Вернадський. Крымское наследие [Текст] / сост. Н.В. Багов, В.В. Лавров, Н.А. Сьедин и др. – К.: Либідь, 2012. – 272 с. 1000пр. – 107грн. 28к.

Сегеда С. У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України. / Сергій Середа. – К.: Наш час, 2012. – 432с. – 2000пр. – 55грн. 52к. – (сер. «Невідома Україна»)

Тома Л.В. Володимир Вернадський [Текст] : - /Л.В. Тома. – К.: ПАТ «ДАК» «Укрвидавполіграфія», 2012. – 128с. – 20грн. 23к. – 3000пр.

Шляхами Тараса Шевченка. Чернігфівщина: [Текст]: путівник / АВТ тексту: С.Л. Лаєвський та ін. – К.: Богдана, 2012. – 276с.: іл. – 2000пр. – 64 грн. 16к.

Техніка

Артюх Л.Ф. Звичаї українців у народному календарі. [Текст] : науково-популярне видання. / Л.Ф. Артюх. – К.: Балтія – Друк. – 2012. – 224с. іл. 199грн. 34к.

Історія. Історичні науки

Генерал Петр Шкидченко [Текст]: воспоминания современников и документы / авт.. идеи и составитель С. Бабаков; 2-е узд. – К.: Пресс-Кит, 2012. – 480с. 79грн. 24к.

Грушевський М. С. Твори: У 50т. [Текст] / редкол: П. Сохань. І. Гирич та ін., голов. ред.. П.Сохань. – Львів: світ, 2002. – т. 15: Серія «Рецензії та огляди»: (1898-1904) / упор. В. Шульга, В. Гельвак. – 2012. – 576с. – 73грн. 50к.

Грушевський М. С. Твори: У 50т. [Текст] / редкол: П. Сохань. І. Гирич та ін., голов. ред.. П.Сохань. – Львів: світ, 2002. –т.13: серія «Літературно-критичні та художні твори» (1887-1924) / упор Т. Бурлака. – 2012. – 592с. – 77грн. 30к.

Грушевський М. С. Твори: У 50т. [Текст] / редкол: П. Сохань. І. Гирич та ін., голов. ред.. П.Сохань. – Львів: світ, 2002. – т. 16: Серія «Рецензії та огляди» (1905-1913) / упор. М. Карпаль, А. Фелонюк. – 2012 с. – 39грн. 40к.
Енглунд П. Полтава: Розповідь про загибель однієї армії [Текст] / Петер Енглунд; пер. зі швед. О. Сенюк, О. Бунецька; худож. – оформлювач Б.П. Бублик. – Харків: Фоліо; Стокгольм: «Шведський ін.-т» 2012. – 348с. – 3000пр. – 67грн. 08к.

Князі України [Текст] / авт. упоряд. Фелікс. Левітас. – К.: Казка, 2012. – 64с.: іл. – (Легенди та перекази) 40грн. 73к.

Коляда І.А. Битва під Берестечком [Текст] / І.А. Коляда, С.А. Марченко, О.Ю. Кирієнко; худож.-оформл. О.Г. Жуков. – К.: Шанс, 2012. – 128с.- 18грн. 78к.

Коляда І.А. Кирило Розумовський [Текст] / І.А. Коляда, В.І. Милько. – У.: ПАТ «ДАК» «Укрвидавполіграфія», 2012. – 12/8с. – 21грн. 18к.

Коляда І.А. Отаман Іван Сірко [Текст] / І.А. Коляда, Є.В. Биба; худож.-оформлювач О.Г. Жуков. – Харків: Фоліо, 2012. – 121с. – (Знамениті українці). – 21грн. 06к.

Косміна О.Ю. Традиційне вбрання українців [Текст] / Оксана Космітна. ТОМ 2: Полісся. Карпати. – К.; Балтія-Друк. – 2013. – 160с.: іл.. – (українською та англійською мовами). – 190грн. – 91к.

Кралюк П.М. Князі Острозькі [Текст] / П.М. Кралюк. – К.: ПАТ «ДАК» «Укрвидавполіграфія», 2012. – 128с. – 20грн. 97к.

Кушерець В. Через терни – до України [Текст] / Василь Кушерець; Василь Василенко; 2-ге вид., перероб. – К.: Знання України, 2012. – 152с.: іл. – 20грн.

Мицик Ю.А. Св. Петро Могила [Текст] / Ю.А. Мицик. – К.: ПАТ «ДАК» «Укрвидавництвополіграфія», 2012. – 128с. – 21грн. 64к.

Михайлов Драгаманов. У спогадах [Текст] / уклали І.С. Грищенко, В.А. Короткий. – К.: Либідь, 2012. – 312с.: іл.. – 195грн. 00к.

Національний музей історії України «У двох томах» : альбом / Н. Г. Ковтанюк; О.В. Іванова; З.О. Зразюк; А.В. Литовченко; А. С. Андріуца; О.В. Шевченко; фотозйомка Д.В. Ключка. – К.: Мистецтво, 2012. Т. 2 – 336с.: іл. – Укр. ст.. і текстівки. Англ.. – 669грн. 70к.

Підлуцький О. 25 партнерів на тлі епохи [Текст] / Олекса Підлуцький; іл. В. Бариби; худож. – оформл. Ю. Романіка. – Харків; Фоліо, 2012. – 475с; іл. – 58грн. 46к.


Проект «Україна»: Галерея національних героїв [Текст] / Автор – упорядник А.Ю. Хорошевський. – Харків: ТОВ «Бібколектор», 2012. – 410с. – 35грн. 33к.

Солдатенко В.Ф. У вирі революцій і громадянської війни (актуальні аспекти вивчення 1917-1920рр) в Україні / НАН України інститут політичних і етнонаціональних  досліджень ім. І.Ф. Кураса Український інститут національної памяті. – К.: Парламентське видавництво, 2012. – 272с. – 96грн. 28к.
Сорока Ю.В. Чигиринські походи [Текст] Ю.В. Сорока; худож.-оформлювач О.Г. Жуков. – К.: Шанс, 2012. – 128с. – 18грн. 78к.

«Скарбниця потребна й пожиточна» [Текст]: українські монастирські літописи, життя, повчання ченцям, чуда та ін. / упоряд. Вступна стаття та коментарі В. Шевчука. – К.: Либідь, 2012. – 448с., іл. – 234грн. 94к.

Тома Л.В. Данило Апостол [Текст] / Л.В. Тома. – ПАТ «ДАК» «Укрвидавполіграфія», 2012. – 96с. – 16грн. 63к.

Швець С.А. Переяславська Рада [Текст] / С.А. Швець. – Харків: ПЕТ, 2012. – 128с. – 21грн. 40к.

Культура. Наука. Освіта

Киричок Т.Ю. Український тлумачний словник елекронних видань [Текст] / Т.Ю. Киричок. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 128с. – 1000пр. 47грн. 23к.
Корінний М., Шевченко В.Ф. Короткий енциклопедичний словник з культури [Текст]: / М.М. Корінний, В.Ф. Шевченко, відп. ред. В.Ф. Шевченко. – К.: Україна, 2012 – 384с. – 1000пр. – 90грн. 08к.

Кузьмін Г.Ю. Билиці та вигадки нашого футболу [Текст]: / Г.Ю. Кузьмін. – Харків: ТОВ «Будинок друку», 2012. – 314с. – 3000пр. 36грн. 42к.
Сільвестров О.В. Олег Блохін [Текст] / О.В. Сільвестров. – Харків: Фоліо, 2012. – 121с. – 3000пр. – 19грн. 38к.
Шевченківські лауреати, 1962-2012: [Текст]: енцик. довід. / Авт. – упоряд., М.Г. Лобінський; Вступ. слово Б.І. Олійника. – 3-тє вид., змін. І допов. – К.: Криниця, 2012. – 864с.: портр. – 2000пр. 55грн. 57к.
Мовознавство

Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник: 250000+250000: два в одному томі: 500000 од. пер [Текст] / під заг. ред. В. Бусела. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2012. – 1568с. – 130грн. 00к.

Літературознавство

Агеєва В. Мистецтво рівноваги: Максим Рильський на тлі епохи [Текст] / Віра Агеєва. – К.:  Книга, 2012. – 392с. – (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»). – 50грн. 687к.

Удовіченко Л.М. Енциклопедія – довідник зі світової літератури [Текст] за загальною редакцією Н.М. Кадоб'янської. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 144с. – 27грн. 41к.

Художня література

Антоненко-Давидович Б.А. Смерть. Сибірські новели [Текст] / Б.Д. Антоненко-Давидович. – Харків: Фоліо, 2012. – 379с. – (історія України в романах); - 60грн. 36к.

Белль Г. Більярд о пів на десяту [Текст]: роман / Г. Белль; пер з нім. Є.О. Поповича; передмова Д.В. Затонського; худож.-оформлювач О.М. Іванова.-Харків: Фоліо, 2012. – 381с. – (5-ка нобелівських лауреатів). – 38грн. 34к.
 Борисполець В. Одкровення: верлібри. [Текст]: / Віталій Борисполець. – К.: ВЦ «Академія» 2012. – 256с. – 3000пр. 17грн. 93к.
Братунь Р. Глибини часу не міліють. [Текст] : вибране і упоряд. Н. Колесніченко-Братунь. – Львів: Світ, 2012. – 280с. – 2000пр. – 77грн. 70к.

Гогль М.В. Зібрання творів у семи томах том 7 історична проза. Статті Матеріали [Текст]: - К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2012. – 373с. (До 200-ліття від дня народження) – 2000пр. – 49грн. 85к.

Драч І.Ф. Найближення [Текст]: поетичні переклади й статті / І.Ф. Драч; упорядкування, вступ. ст. і комент. В.О. Брюггена. – Харків: Фоліо, 2012. – 380с. – 40грн. 24к.

Дімаров А.А. Прожити й розповісти [Текст] Вибрані твори / А.А. Дімаров. – К.: Дніпро, 2012. – 832с. – 71грн. 91к.

Діккенс Ч. Різдвяна пісня в прозі [Текст]: святочна повість із Духами. – К.: Грамота, 2012. – 160с. – 2000пр. – 57грн. 36к.

Еко У. Таємниче полум'я цариці Лоани [Текст]: ілюстрований роман / У. Еко; пер з італ. Ю.В. Григоренко. – Харків: Фоліо, 2012. – 412с. – 94грн. 87к.

Завгородній Ю. Задовгий день «И» Зона поза часом [Текст]: Роман. – Львів: Кальварія, 2012. – 176с. – 25грн. 39к.

Іванченко Р.П. Золоті стремена – 2 [Текст] / Р.П. Іванченко – Дніпро, 2012. – 880с. – 4000пр. – 60грн. 26к.

Іванчук Р.І. Мальви. Орда [Текст]: романи / Р.І. Іванчук. – Київ: Будинок письменників НСПУ, 2012. – 415с. – 55грн. 17к.

Кальдерон де ла Барка Життя – це сон [Текст]: двомовне видання для дітей та юнацтва / Кальдерон дела Барка. – К.: Грамота; 2012. – 112с.: іл. – 48грн. 84к.

Климчук В. Рутенія. Повернення відьми. [Текст]: вид. 2-ге. В. Климчук., - Вінниця Видавництво «Теза», 2012. – 4500пр. – 47грн. 00к.

Курков А.Ю. Львівська гастроль. Джимі Хендрікса: [Текст] : роман / А.Ю. Курков; пер. з рос. В.С. Бойка: худож. – оформлювач О.Г. Жуков; пер. з рос. В.С. Бойка: худож.-оформлювач О.Г. Жуков. – Харків: Фоліо, 2012. – 442с. – 3000пр. – 46грн. 00к.

Литовченко Т.І. Орлі, син Орлика [Текст] / Т.І. Литовченко, худож.-ілюстратор І.І. Яхін. – Харків: Фоліо, 2012. – 282с. – (історія України в романах). – 33грн. 54к.

Лузіна Л. Київські відьми. Меч і хрест [Текст] / Л. Лузіна; пер. з рос. В.С. Лузіна; пер з рос. В.С. Бойка; худож. – оформлювач О.Д. Кононученко. – Харків: Фоліо, 2012. – 431с. – 44грн. 08к.

Малик В.К. Князь Кий [Текст]: роман / В.К. Малик; худож. – ілюстратор І.І. Яхін. – Харків: Фоліо, 2012. – 282с. – (історія України в романах) – 33грн. 54к.

Матіос М. Амаргедон уже відбувся [Текст] : повість Марія Матіос. - Львів: ЛА «Піраміда», 2011. – 112с. – 37грн. 00к.
Матіос М. Вибрані сторінки з автобіографії [Текст] / Марія Матіос. Львів: ЛА «Піраміда». 2011. – 368с., - 48грн. 00к.

Матіос М. Жіночий аркан у саду нетерпіння [Текст] / Марія Матіос, вид 2-ге; - Львів: ЛА «Піраміда», 2011. – 308с. – 39грн. 00к.

Матіос М. Кулінарні фіглі [Текст] / Марія Матіос. вид., 2-ге; / худож. С. Іванова. – Львів: ЛА «Піраміда». 2011. – 208с., - 45грн. 00к.

Матіос М. Чотири пори життя [Текст] / Марія Матіос. вид., 2-ге; / худож. С. Іванов . – Львів: ЛА «Піраміда». 2011. – 264с., - 29грн. 00к.

Мушкетник Ю.М. Гетьманський скарб [Текст]: Роман / Ю.М. Мушкетик;  художн. – ілюстратор С.В. Кривенченко. – Харків: Фоліо, 2012. – 415с. – (історія України в романах). – 42грн. 17к.

Нечуй-Левицький І. Вибрані твори [Текст] / І.С. ечуй-Левицький; вступ. ст., упоряд. Г.М. Жуковської. – К.: Книга, 2012. – 352с. – 40грн. 97к.

Памук О. Мене називають Червоний [Текст]: роман / О.П. Памук; пер з тур. О.Б. Кульчинського; худож. – оформлювач Б.П. Бублик. – Харків: Фоліо, 2012. – 638с. – (Б-ка нобелівських лауереатів). – 52грн. 21к.

Роздобудько І. Перейти темряву [Текст] // В. Роздобудько: худож.-оформлювач О.М. Артеменко. – Харків: Фоліо, 2012. – 155с. – 31грн. 62к.

Севак-Паруйр Р. Немовкнуча дзвіниця [Текст]: поеми та вірші / Паруйр-Севак; пер. з вірм. М. Нестерчука. – Львів: «Каменяр» 2008. – 423с.: іл. - 35грн. 00к.

Сорока Ю.В. Іван Богун [Текст] роман: У 2т. т.2 / Ю.В. Сорока. – К.: Будинок письменників України, 2012. – 539 с. – 59грн. 50к.

Снядатко Н.В. Амаркорд [Текст]: романи есей / Н.В. Снядко. – К.: Будинок письменників, 2012. – 892с. – 58грн. 47к.

Словацький Ю. Зібрання творів: У 2т. [Текст] / Ю. Словацький; упоряд., вступ. ст. заг. ред.. Р. Лубківського. – Львів: Світ, 2011. – т.2 драматичні твори, українські письменники і критики про Юліума Словацького. – 2012. – 592с. – 235грн. 00к.

Флобер Г. Пані Боварі. Простадуша [Текст] / Г. Флоьер; пер. з фр. Миколи Лкаша та Михайла Гайдая; передмова Д.С. Наливайка; примітки Б.Б. Буніч – Ремізова; худож. – ілюстратор Л.Д. Киркач. – Харків: ТОВ «Будинок друку», 2012. – 339с., - 34грн. 50к.

Франзен Дж. Свобода [Текст] : роман Джонотан Франзен; пер. з англ.. А.О. Івахненко; худож. – оформлювач О.Г. Жуков. – Харків: Фоліо, 2012. – 447с. – (карта світу). – 68грн. 04к.

Українські прислів’я і приказки [Текст] / упорядник Т.М. Панасенко. – Харків: ТОВ «Бібліотекар», 2012. – 351с. – 30грн. 67к.

Шевченко Т.Г. «Я так її, я так люблю …» [Текст]: вибрані вірші та поеми / Тарас Шевченко; упорядкував і вступ. ст. М.Г.Жулинського; прим. С.А. Гальченка. – К.: Либідь, 2012. – 704с.: іл. – 333грн. 30к.


Чубач Г.М. Радість висоти [Текст]: поезії / Ганна Чубач. – К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. – 208грн. 00к.


Чемерис В.Л. Фортеця на Борисфені [Текст]: іст. роман / В.Л. Чемерис; худлж.-іл. С.В. Кривенченко. – Харків: Фоліо, 2012. – 443с. – (історія України в романах). – 44грн. 08к.

Психологія

Грасс Г. Блещаний барабан [Текст] / Гюнтер Грасс; пер. з нім. О. Логвиненка; передмова Д. Затонського; худож.-оформлювач А.П. Езрова. – Харків: Фоліо, 2012. – 955с. – (Б-ка нобелівських лауреатів). 67грн. 08к.

Мистецтво

Безклубенко С. Мистецтво: терміни та поняття [Текст] Енциклопедичне видання у 2 т.: т.1 (А-Л) / Сергій Безклубенко. – К.: ТОВ «Казка», 2010. – 240с.: іл., - 94грн. 50к.

Безклубенко С. Мистецтво: терміни та поняття [Текст] Енциклопедичне видання у т. 2 (М-Я) / Сергій Безклубенко. – К.: ТОВ «Казка», 2010. – 256с.: іл. – 94 грн. 50к.

Белічко Ю.В. Леонід Андрієвський-художник книги: Літопис життя і творчості [Текст]: мистецтвознавче дослідження / Юрій Белічко. – К.: «Криниця», 2012. – 408с. НОБІЛ. – 2000пр. – 63грн. 45к. (серія «Бібліотека Шевченківськогокомітету»)

Гнатюк Дмитро. Золотий шлях [Текст]: альбом. / В.Д. Гуркевач (вступна стаття), Г.М. ЯГнатюк (Упорядкування). – К.: Мистецтво, 2012. – 352с.: іл. – 1000пр. 247грн. 48к.

Корнійчук В.П. Маестро Анатолій Авдієвський Портрет хору з мозаїки: [Текст]: художньо-документальна повість / Володимир Корнійчук. – К.: Криниця, 2012. – 496с.: іл. Портрет. (серія «Б-ка Шевченківського комітету») – 2000пр. – 66грн. 64к.

Марголіна І. Ангели Врубеля [Текст] / Ірина Марголіна. – К.: Либідь, 2012. – 144с.: іл. – 90грн. 96к.

Скорик М. Камерно-інструментальні твори [Ноти] У двох залишках / Мирослав Скорик. – Музична Україна, 2012 І зошит : Твори для фортепіано. – 148с. – 63грн. 27к.

Скорик М. Камерно-інструментальні твори [Ноти] У двох залишках / Мирослав Скорик. – Музична Україна, 2012 ІІ зошит : Твори для скрипки і фортепіано. – 148с. – 63грн. 27к.

Українські жартівливі пісні [Текст] / упоряд., передмова, примітки М.М с.Красикова. – Харків: ТОВ «Бібліотекар», 2012. – 27 грн. 80к.

Атеїзм. Релігія

Пам’ятники національного культурного наследия Украины «Неизведанная Украина» [Текст] / Составит А. Глазовой, Ю. Ференцева, - К.: Балия – Друк. – 288с: ил. – 119грн. 09к.

Уайт Э. Великая борьба [Текст] Эллен Уайт; пер. с англ.. – Киев: «Джерело життя», 2012. – 608с. – 11грн. 00к.

Філософські науки

Прокопович Теофон Філософські праці Вибране [Текст] / Теофон Прокопович; упоряд. В.Д. Литвинов. – К.: Дніпро, 2012. – 616с.: іл. – 71грн. 15к.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар