субота, 19 січня 2019 р.

Історична спадщина й виклик часу


 «Пізнай свій край, свій рід, свій нарід, свою землю – і ти побачиш свій шлях у життя…».
             Григорій Савич Сковорода
Бібліографічний огляд літератури
Українська революція - низка подій, пов’язаних із національно-визвольною боротьбою українського народу в1917–1921 роках. Поштовхом до початку Української революції стала Лютнева революція в Російській імперії. Загалом Українська революція започаткувала процес формування модерної політичної нації та відродила традицію української державності.
Однією з найяскравіших сторінок не лише нашого минулого, а й визвольних процесів народів Європи є Українська національно-демократична революція, стрижнем і змістом якої стала боротьба за відродження української нації в економічному, політичному, державотворчому і духовному вимірах.
Українська революція має три етапи:

І - Доба Української Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 – утворення та діяльність УЦР, проголошення її Універсалів);

Сто облич Самостійної України / Бібілотека Історичного клубу «Холодний Яр» / Р.М. Коваль. – Київ: Історичний клуб «Холодний Яр»;  Київ: Український пріоритет, 2013. – 432с. (Серія «Видатні українці». –Кн.3).
Про людей, які творили Українську державу в роки Другої світової війни та в 1989-2013 роках, – про членів ОУН, вояків та командирів УПА, старшин дивізії "Галичина", про письменників, кобзарів, художників, скульпторів, акторів, лікарів, редакторів, істориків, краєзнавців, науковців, журналістів, інженерів-винахідників, педагогів, екологів, фольклористів, етнопсихологів, народних депутатів України, дипломатів, нащадків вільних козаків, повстанських отаманів, вояків Армії УНР, дивізійників, членів Центральної Ради та Гетьмана України Павла Скоропадського.


Михайло Грушевський: Фотоальбом / Авт. тексту А.В.Решодько. — К.: Україна, 1996
 Фотодокументальна розповідь про великого літописця, будівничого нової України, який своєю діяльністю і творчістю заклав фундамент національно-культурного, інтелектуального, державного відродження української нації в XX столітті, створив цілу епоху у вітчизняній і світовій історії.Видання розраховане на широке коло читачів.

"Діячі Української Центральної Ради" В.Верстюк, Т.Осташко Біографічний довідник.Київ: 1998. — 256 с.
 У довіднику подаються стисла характеристика діяльності Української Центральної Ради та біографії її діячів.Уміщено також списки членів Ради, її органів і структур, хронологію найважливіших подій 1917—1918 рр. та бібліографію.Видання розраховне  для науковців, викладачів, студентів та всіх зацікавлених історією України.


Мазепа І.П. Україна в огні й бурі революції. 1917-1921:Частина перше, друга, третя. – Мюнхен: Прометей. – 1950- 1952. – 674с.
До книги ввійшли заключний розділ з другої частини та третя частина спогадів видатного українського державного, громадського та політичного діяча про революційні події в Україні у 1917 – 1921 роках.
Завершує видання розділ «Додатки і документи». Правопис автора переважно збережено, до норм сучасної української мови приведено лише частково.


Солдатенко В.Ф. Українська революція та іфстографія(1918 – 1920рр.). – К.:Пошуково видавниче агентство «Книга пам’яті України», Видавничий центр «Просвіта», 1999. – 508с.: іл.

 Видання є другою книгою автора про малодосліджений суспільний феномен - Української революції. На основі праць ідеологів тогочасного визвольного руху, документів політичних партій і організацій, матеріалів періодичної преси вперше в історіографії здійснюється спроба комплексного аналізу розвитку концепції Української революції, врахування в ній зміни конкретно – історичних умов і завдань боротьби в 1918 – 1920 рр. Основні події революційного руху в добу гетьманщини та боротьби за відродження Української Народної Республіки, її збройного захисту під проводом Директорії розглядаються крізь призму творчого спадку публічних діячів, що залишили кращі зразки історичних праць про героїчний, суперечливий період вітчизняної історії, - М.Грушевського, В.Винниченка, П.Дорошенка,М.Шаповала,С.Петлюри,І. Мазепи.

Хома, І. Я. Січові Стрільці, Створення військово – політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917 – 1919рр. / Іван Хома. – К.: Наш час, 2011. – 104с.: іл.– (Серія «Плац д’Арм»)
Книгу присвячено військовому формуванню Січових Стрільців, яке було створене у складі українських армій за Центральної Ради,Гетьманату та Директорії в 1917 – 1919рр. На основі багатого історіографічного і джерельного матеріалу висвітлено створення, організацію командної вертикалі, структуру та всі реорганізаційні процеси. Приділено увагу військово – політичним подіям, які безпосередньо та опосередковано відбувалися за участі стрілецтва і були з ними пов’язані. Розглянуто участь стрільців у боротьбі проти збройної агресії більшовицької Росії, а також протистоянні з російською білогвардійською армією генерала А. Денікіна. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України.

ІІ - Доба Гетьманату (29 квітня – 14 грудня 1918 – правління гетьмана Павла Скоропадського)

Скоропатський П.  Спомини/ Передмова  Г.В.Папакіна. – К.: Україна, 1992. – 112с.

Павло Скоропатський останній гетьман України – у своїх спогадах розповідає про маловідомі факти з історії громадянської війни в Україні,цікаві подробиці про діяльність Центральної Ради та айстро – німецького командування,а також про той нелегкий шлях, справжнє  «ходіння по муках»,що пройшла українська інтелігенція у ті буремні роки.


Савченко В.А. Павло Скоропадський – останній гетьман України / Худож. – оформлювачі Б.П. Бублик, В.А.Мурликін. – Харків: Фоліо, 2008. – 380с.- (Історичне досьє)
Книжка відомого історика В. Савченка присвячена Павлу Скоропадському, останньому гетьману України, діяльність якого пов'язана з бурхливими подіями епохи Громадянської війни. Кавалергард і генерал, найбагатший поміщик, плоть від плоті вищого світу Петербурга, що успішно робив кар'єру й особисто знав імператора, він волею долі стає диктатором України. Оцінювати гетьмана Скоропадського можна і як «лиходія», і як «праведника», але саме своєю неоднозначністю він і цікавий. Лев Троцький називав його українським Бонапартом, генерал Денікін — другим Мазепою. Ким же він був насправді? Відповідь на це запитання допоможе знайти книжка, при написанні якої автор використав архівні матеріали, документальні джерела, спогади учасників подій.

Пиріг Р.Я. Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси. – К.: Ін – т історії України НАН України, 2011. – 336с.

 У книзі висвітлюється утворення і функціонування однієї з державних формацій доби Української революції — гетьманату Павла Скоропадського (квітень — грудень 1918 року). Розкривається форма і сутність державно-політичної моделі, ідеологічна платформа, соціальна база, проведення економічних реформ. Показано ступінь залежності гетьманату від союзників, вплив на державне будівництво російської імперської спадщини, роздвоєну лояльність правлячої еліти, причини невдачі цього державотворчого проекту. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

ІІІ етап - Доба Директорії  (грудень 1918 – листопад 1921 – встановлення влади Директорії УНР, розгортання та придушення масштабного повстанського руху.)

Попович. М. Культура: ілюстр. Енцикл. України/Мирослав Попович. – К.: Балтія – Друк, 2009. – 184с.: іл.

Унікальна книга авторства відомого вченого, філософа, академіка НАН України Мирослава Поповича це чудове видання для поповнення власної колекції кращих енциклопедичних видань. Крім того, дана книга зможе цілком виправдано стати наочним посібником підростаючому школяру для вивчення основ культурного розвитку нашої країни. Адже багато батьків погодяться, що будь-який матеріал їх чадо засвоює набагато краще, якщо бачить якісні ілюстрації, красиві фотографії предмета вивчення. Зміст даної книги унікальний: тут воєдино зібрані відомості про всі культурологічних напрямках: література, музика, історія, живопис, архітектура. Говорячи простими словами, якщо хочете краще пізнати рідний край з позиції мистецтва, відкриттів, творчого доробку дана енциклопедія якраз для вас!

 Яневський Д.Б. Проект «Україна», або Крах Симона Петлюри / Худож. – оформлювач Є.В.Вдовиченко. – Харків: Фоліо,2010. – 315с.
Нова книга журналіста, телеведучого, доктора історичних наук є третьою частиною навчального посібника для політиків, журналістів, політологів та любителів з написання, переписування та удосконалювання Конституції України. На сторінках цієї книги автор намагається з’ясувати, що саме відбувалося на теренах сучасної України від грудня 1918-го і до листопада 1920 року, в період існування так званої «другої» Української Народної Республіки. Він пригадує історію країни після розгону Української Центральної Ради
 Ви дізнаєтесь, хто, як і коли насправді створив Директорію та хто стояв за спиною Петлюри, чи було проголошення ЗУНР необхідністю, ким і як був підписаний Акт Злуки та які ілюзії супроводжували існування Української Народної Республіки.

Симон Петлюра і Українська революція 1917 – 1921рр. Статті. Листи. Документи. Спогади. / редактор М. Кульчинський. – Полтава: ТОВ «РІК». – 2017. – 264с.
Культура вміщує як статті, листи, документи за підписом С. Петлюри,так і спогади учасників збройної боротьби України проти російських загарбників у 1917 – 1920рр.
Петлюра С.В. Статті / Упоряд. Та авт.. передм. О. Климчук. – К.: Дніпро, 1993. – 341с.
До видання увійшли найважливіші літературні та публіцистичні твори й документи С.В. Петлюри (1879 - 1926) – видатного українського культурного,політичного та військового діяча, прозірливого мислителя і будівничого української державності.Сергійчук. В   Симон Петлюра / В. І. Сергійчук. – Киев : Україна, 2004. – 446 с. : іл. – (Українські державники)

 У книзі розповідається про життя і діяльність Симона Петлюри (1879-1926), громадсько-політичного діяча, патріота, полум'яного борця за свободу і незалежність України, розбудову її державницьких інституцій.
Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.СТУДІЇ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 років: на пошану Руслана Яковича ПИРОГА. Збірник наукових праць / Гол. редкол. В.Ф. Верстюк. — К.: Інститут історії України НАН України, 2011. — 406 с.
Збірник наукових праць на пошану відомого українського історика й архівіста, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Руслана Яковича ПИРОГА, присвячений дослідженню різних аспектів історії Української революції 1917–1921 рр. Автори висвітлюють історіографічні рефлексії, проблеми політичної й соціальної історії, міжнародних відносин й культурного життя в добу визвольних змагань початку ХХ століття.
Видання розраховане як для науковців, так і для широкого кола тих, хто цікавиться історичним минулим нашої держави.

 «Історія – скарбниця наших вчинків, свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, пересторога для майбутнього».
 Мігель Сервантес

Немає коментарів:

Дописати коментар